انتقاد از نحوه تشییع شهدا در نجف آباد
انتقاد از نحوه تشییع شهدا در نجف آباد
حرف مردم- «سید کمیل» با انتشار مطلبی در شبکه های اجتماعی، به عملکرد دستگاه های مسئول نجف آباد در تشییع پیکر شهدای امنیت در روز یکشنبه هفته جاری (۲۸ بهمن ماه) انتقاداتی را وارد کرده است. خلاصه ای از صحبت های این شهروند را مطالعه خواهید کرد. آماده انعکاس پاسخ مسئولان به این صحبت ها نیز هستیم.

انتقاد از نحوه تشییع شهدا در نجف آباد

حرف مردم- «سید کمیل» با انتشار مطلبی در شبکه های اجتماعی، به عملکرد دستگاه های مسئول نجف آباد در تشییع پیکر شهدای امنیت در روز یکشنبه هفته جاری (۲۸ بهمن ماه) انتقاداتی را وارد کرده است. خلاصه ای از صحبت های این شهروند را مطالعه خواهید کرد. آماده انعکاس پاسخ مسئولان به این صحبت ها نیز هستیم.

باتوجه به گذشت چندین ساله از تشییع شهدای بسیاری در نجف آباد انتظار میرود همواره نقاط ضعف مسئولین و برنامه های اجرایی بهبود یافته و در جهت هرچه باشکوه تر شدن این مراسمات و آنچه در شان و جایگاه حقیقی خانواده های شهدا و مردم است انجام گردد اما متاسفانه روز به روز شاهد پیشرفت نه! بلکه پسرفت هستیم؛ آنگونه که گویی باید از تقویت نقاط قوت دیگر چشم امید بست و بر نقاط ضعفی که هر روز مضاعف تر شده عادت نمود.
آنچه در مراسم شب وداع و تشییع شهدای حادثه ی تروریستی زاهدان دیدیم، به راستی نه درشان و جایگاه شهر و نه در شان و لیاقت خانواده های داغ دیده انجام شد.
مهمتر و قابل تامل تر آن بود که چند ارگان مسئول برگزاری این مراسم با برنامه ریزی های از پیش تعیین شده در حد یک حرکت مردمی ساده عمل نکردند و همه را در بُهت چنین شکوهی فرو بردند. باید خدمت همه ی این بزرگواران عرض کرد اگر توان مدیریتی_بودجه_امکانات و یا … ندارند، چنین جریانی را به مردمی بسپارند که بهتر و بیشتر قدر دان خون های ریخته شده در حفظ امنیت و آسایش و آزادیشان هستند که حقا این مردم بهتر از همه ما توانایی اداره_مدیریت و برگزاری مراسمی شایسته و لایق این چنین شهدایی را دارند.

دیروز به غریبانه بودن شهدای حادثه ی تروریستی آنگاه پی بردم که شاهد مدیریت ضعیف تبلیغاتی در یک شهر بودم و غریبانه تر آنجا بود که زمان تشییع این عزیزان سرافراز حتی از زمان اعلامی دستگاه های اجرایی زودتر انجام و سیلی عظیم از حرکت مردمی از این مراسم و سفره ی معنوی شهدا جاماندند.
البته ناگفته نماند بار اول نیست که در شهر شاهد اینگونه عجله کردن ها و بی برنامگی ها در مراسمات شهدا هستیم اما امید است این آخرین بار باشد که نظاره گر سوء مدیریت هاییم.

یادمان شهدای نجف آباد

یادمان شهدای نجف آباد

انتقاد از نحوه تشییع شهدا در نجف آباد