انتقاد امام جمعه گلدشت از تقدیر از کارمند بازداشتی
انتقاد امام جمعه گلدشت از تقدیر از کارمند بازداشتی
گلدشت نیوز: امام جمعه گلدشت: تجلیل از فاسد به منزله مشارکت در فساد است. مسئولین نباید طوری رفتار کنند که مردم از عدالتخواهی مأیوس شوند . مردم باید از مسئولین عدالت اجتماعی را ببینند.

انتقاد امام جمعه گلدشت از تقدیر از کارمند بازداشتی

گلدشت نیوز: امام جمعه گلدشت: تجلیل از فاسد به منزله مشارکت در فساد است. مسئولین نباید طوری رفتار کنند که مردم از عدالتخواهی مأیوس شوند . مردم باید از مسئولین عدالت اجتماعی را ببینند.

حجت الاسلام قاسم ترکی گفته است:نباید از کسانی که دستگاه قضا و نهادهای امنیتی فساد آنها را اثبات نموده و خودشان هم اقرار کرده اند که ما فساد کرده و رشوه گرفته ایم در روز کارمند تقدیر و تشکر بشود؛ این کار به منزله مشارکت و دست داشتن در فساد آنهاست.

ترکی ادامه داده: مسئولین هرجایی که هستند نمی توانند به مردم دهن کجی کنند.

نجف آباد نیوز: چندی پیش شهرداری گلدشت، به مناسبت روز کارمند از نیروهای خود تجلیل کرد که در میان آن ها فردی دیده می شود که چندی پیش به اتهام فساد مالی دستگیر و زندانی شده بود. شهرداری گلدشت تاکنون توضیحی رسمی در این خصوص ارائه نداده است.

حجت الاسلام قاسم ترکی امام جمعه گلدشت

حجت الاسلام قاسم ترکی امام جمعه گلدشت

انتقاد امام جمعه گلدشت از تقدیر از کارمند بازداشتی