انتقاد پزشک نجف آبادی از عملکرد دولت در بازگشایی مدارس+فیلم
انتقاد پزشک نجف آبادی از عملکرد دولت در بازگشایی مدارس+فیلم
دکتر مرتضی ایزدی فوق تخصص بیماری های عفونی می گوید :مدرسه، مثل پادگان نیست که بشود فرمانش داد. قرار نیست دولت دستوری بدهد و هزینه اش را ندهد یا هزینه اش، بار مالی و جانی آینده سازان مان باشد.

انتقاد پزشک نجف آبادی از عملکرد دولت در بازگشایی مدارس+فیلم

دکتر مرتضی ایزدی فوق تخصص بیماری های عفونی می گوید :مدرسه، مثل پادگان نیست که بشود فرمانش داد. قرار نیست دولت دستوری بدهد و هزینه اش را ندهد یا هزینه اش، بار مالی و جانی آینده سازان مان باشد.

این نخبه علمی اهل نجف آباد ادامه می دهد: بیمارستان ها دیگر تحمل ندارند. خودمان غیرحضوری کار کنیم و از مردم بخواهیم حضوری باشند، این جواب نمی دهد.

دکتر مرتضی ایزدی

مرتضی ایزدی (اولین نفر از راست)

انتقاد پزشک نجف آبادی از عملکرد دولت در بازگشایی مدارس+فیلم