انتقال برق در نجف آباد هنوز قربانی می گیرد
انتقال برق در نجف آباد هنوز قربانی می گیرد

از موضوعاتی که در سالهای اخیر عده زیادی از شهروندان را درگیر خود کرده بحث انتقال خطوط برق جهت مصارف خانگی،صنعتی و یا کشاورزی در نقاط مختلف نجف آباد است به طوریکه در بیشتر این موارد اولین متقاضی بزرگترین قربانی پروژه به شمار رفته و مجبور به پرداخت بیشترین هزینه چنین انتقال هایی می شود. […]

از موضوعاتی که در سالهای اخیر عده زیادی از شهروندان را درگیر خود کرده بحث انتقال خطوط برق جهت مصارف خانگی،صنعتی و یا کشاورزی در نقاط مختلف نجف آباد است به طوریکه در بیشتر این موارد اولین متقاضی بزرگترین قربانی پروژه به شمار رفته و مجبور به پرداخت بیشترین هزینه چنین انتقال هایی می شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز در چنین پروژه هایی شخص متقاضی که جرات چنین درخواستی را پیدا کرده بر طبق قانون و یا امری غیر قانونی ملزم است هزینه تمامی تجهیزات مورد استفاده جهت اجرایی شدن خط انتقال برق به نقطه مورد درخواست خود را پرداخت کرده و امکانات موجود را نیز به صورت رسمی به اداره برق ببخشد.
در بیشتر این موارد نیز پس از قربانی شدن اولین فرد،بقیه همسایگان و افراد نزدیک به این خط انتقال به سادگی و با پرداخت هزینه نسبتا ناچیز، به شبکه برق متصل می شوند بدون اینکه در هزینه سنگین اولیه طرح مشارکت داشته باشند که این امر موجی گسترده از نارضایتی را در بین مردم نجف آباد به وجود آورده است.
به نظر می رسد مسئولان مربوطه در این خصوص باید با تدبیر و مدیریتی بهتر فکری به حال چنین وضعیتی بکنند تا از تضییع حق بسیاری از افراد در چنین پروژه هایی جلوگیری شود.
لازم به ذکر است که برخی معتقدند اداره برق هزینه اجرای چنین طرح هایی را به عنوان ردیف های بودجه ای خود به مراجع بالاتر گزارش می دهد و بدین ترتیب پول مردم به پای دولت و این شرکت نوشته می شود.