انتقال هزار هکتار از زمین‌های فولادشهر به نجف آباد
انتقال هزار هکتار از زمین‌های فولادشهر به نجف آباد
صدا و سیما: نماینده مردم شهرستانهای نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: 980 هکتار از اسناد زمینهای جنوب غربی نجف آباد روبه روی شهر جوزدان معروف به عمران فولاد شهر به حوزه سیاسی شهرستان نجف آباد و  اداره راه شهرسازی انتقال داده شد

انتقال هزار هکتار از زمین‌ های فولادشهر به نجف آباد

صدا و سیما: نماینده مردم شهرستانهای نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۸۰ هکتار از اسناد زمینهای جنوب غربی نجف آباد روبه روی شهر جوزدان معروف به عمران فولاد شهر به حوزه سیاسی شهرستان نجف آباد و  اداره راه شهرسازی انتقال داده شد.

ابوالفضل ابوترابی افزود: از این میزان زمین، ۷۴۱ هکتار آن ، به مردم واگذار شده و مردم می توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان، پیگیر موضوع باشند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

نجف آباد نیوز