انجام ۱میلیون و۱۱۸هزار واکسیناسیون دامی در نجف آباد
انجام ۱میلیون و۱۱۸هزار واکسیناسیون دامی در نجف آباد
دامپزشکی نجف آباد: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان گفت: در راستای پیشگیری از بروز بیماری های واگیر دامی و مشترک بین انسان دام و طبق آمار ثبت شده در سامانه GIS کشور، تعداد ا میلیون و 118 هزار و 341 نوبت سر واکسیناسیون در شهرستان نجف آباد در سال 1401 صورت گرفته که نسبت به سال 1400، رشد 123 درصدی داشته است.

انجام ۱میلیون و۱۱۸هزار واکسیناسیون دامی در نجف آباد

دامپزشکی نجف آباد: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان گفت: در راستای پیشگیری از بروز بیماری های واگیر دامی و مشترک بین انسان دام و طبق آمار ثبت شده در سامانه GIS کشور، تعداد ا میلیون و ۱۱۸ هزار و ۳۴۱ نوبت سر واکسیناسیون در شهرستان نجف آباد در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته که نسبت به سال ۱۴۰۰، رشد ۱۲۳ درصدی داشته است.

فضل الله صالحی ادامه داد: در این آمار، واکسیناسیون بیماری بروسلوز (تب مالت) دام سبک که یکی از بیماری های مهم و مشترک بین انسان و دام می باشد، با ۲۲۰ هزار و ۹۰۰ نوبت سر واکسیناسیون با رشد ۱۶۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه بوده است. همچنین واکسیناسیون علیه بیماری های تب برفکی و هاری نیز هر کدام به ترتیب رشد ۱۴۵ و ۱۳۱ درصدی داشته است.

صالحی ضمن بیان اینکه پیشگیری و مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام و بیماری های واگیر دامی از اولویت های دامپزشکی می باشد، ثبت این آمار را حاصل تلاش بی وقفه پرسنل زحمتکش شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد دانست.

فضل الله صالحی رییس دامپزشکی نجف آباد

فضل الله صالحی رییس دامپزشکی نجف آباد

انجام ۱میلیون و۱۱۸هزار واکسیناسیون دامی در نجف آباد