انجام ۲۷۷ مورد نظارت در مرغداری های نجف آباد
انجام ۲۷۷ مورد نظارت در مرغداری های نجف آباد
دامپزشکی استان: سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: در 10 ماهه سال جاری بیش از277 واحد پرورش طیور قبل از جوجه ریزی توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی مورد بازدید قرار گرفته است.

انجام ۲۷۷ مورد نظارت در مرغداری های نجف آباد

دامپزشکی استان: سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری بیش از۲۷۷ واحد پرورش طیور قبل از جوجه ریزی توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی مورد بازدید قرار گرفته است که با حساسیت، کلیه نقاط بحرانی از نظر شیوع بیماری ها به مرغداران تذکر و تا زمان مرتفع نمودن نواقص فنی و بهداشتی از صدور مجوز جوجه ریزی برای متصدیان این واحد ها خودداری گردیده است.

میثم استکی گفت: با توجه به اینکه این شهرستان قطب پرورش بوقلمون گوشتی کشور می باشد بایستی نظارت های ممیزی واحدهای پرورش طیور تخمگذار و مرغ گوشتی به صورت مستمر انجام گیرد.

استکی از معلق شدن ادامه فعالیت تعدادی از واحدهای مرغداری به دلایل عدم رعایت فنی بهداشتی ابلاغیه سازمان دامپزشکی کشور خبر داد و بیان کرد: مرتفع نمودن نواقص بهداشتی علاوه بر اینکه هزینه اضافی نیست بلکه خود به نوعی سرمایه گذاری محسوب می گردد که این مهم خود را در قالب تلفات کمتر ، مصرف داروی کمتر ، تولید محصولات با کیفیت بالاتر  وبهداشتی و در مجموع تولید پایدار را برای تولید کنندگان به ارمغان آورده است.

میثم استکی رییس شبکه دامپزشکی نجف آباد

میثم استکی رییس شبکه دامپزشکی نجف آباد

میثم استکی رییس شبکه دامپزشکی نجف آباد

میثم استکی رییس شبکه دامپزشکی نجف آباد

انجام ۲۷۷ مورد نظارت در مرغداری های نجف آباد