انصراف یکی از کاندیداهای انتخابات نجف آباد به نفع احمد زمانی
انصراف یکی از کاندیداهای انتخابات نجف آباد به نفع احمد زمانی
دکتر علی اکبر دادخواه کاندید انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون با انتشار نامه ای، انصراف خود از حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی را به نفع احمد زمانی دیگر کاندید این عرصه اعلام کرد.

انصراف یکی از کاندیداهای انتخابات نجف آباد به نفع احمد زمانی

دکتر علی اکبر دادخواه کاندید انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون با انتشار نامه ای، انصراف خود از حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی را به نفع احمد زمانی دیگر کاندید این عرصه اعلام کرد.

نامه انصراف علی اکبر دادخواه

نامه انصراف علی اکبر دادخواه

احمد زمانی نامزد انتخابات مجلس از نجف آباد، تیران و کرون

احمد زمانی نامزد انتخابات مجلس از نجف آباد، تیران و کرون

علی اکبر دادخواه

علی اکبر دادخواه

دکتر علی اکبر دادخواه (نفر چهارم از سمت راست تصویر بالا) کارشناسی و کارشناسی ارشد شیمی را از دانشگاه کویت گرفته و از دانشگاه تگزاس آمریکا مدرک دکترای شیمی دارد. او استاد دانشگاه اصفهان است و در کنار فعالیت های علمی و پژوهشی، در مراکز دانشگاهی مختلف نیز مسئولیت های متعددی داشته است.

انصراف یکی از کاندیداهای انتخابات نجف آباد به نفع احمد زمانی