اهدای اعضای بیمار بستری در نجف آباد
اهدای اعضای بیمار بستری در نجف آباد

باشگاه خبرنگاران جوان: مسئول واحد فراهم‌آوری اعضاء پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان گفت: نقی کاظمی که براثر ایست قلبی دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده برای اهداء عضو از بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد به درمانگاه الزهرا (س) اصفهان منتقل شد. مریم خلیفه سلطانی افزود: این مرد ۵۱ ساله اصفهانی […]

باشگاه خبرنگاران جوان: مسئول واحد فراهم‌آوری اعضاء پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان گفت: نقی کاظمی که براثر ایست قلبی دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده برای اهداء عضو از بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد به درمانگاه الزهرا (س) اصفهان منتقل شد.

مریم خلیفه سلطانی افزود: این مرد ۵۱ ساله اصفهانی پس از انجام مراحل مربوط به تأیید مرگ مغزی، تحت عمل جراحی برداشت اعضا قرار گرفت که در پی این کار خداپسندانه جان دوباره به ۳ بیمار نیازمند عضو بخشیده شد.

وی گفت: در پی برداشت اعضاء این بیمار مرگ مغزی ۲ کلیه وی به ۲ بیمار نیازمند این عضو که از نارسایی کلیه رنج می بردند، اهداء و کبد وی نیز برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز فرستاده شد.