اهدای اعضای مردم ۵۴ ساله رضوانشهر به بیماران نیازمند
اهدای اعضای مردم ۵۴ ساله رضوانشهر به بیماران نیازمند

در پی مرگ مغزی مرد ۵۴ ساله رضوانشهری، خانواده این بیمار در یک اقدام خیرخواهانه، اعضای بدن وی را به بیماران نیازمند اهدا کردند. به گزارش خبرگزاری فارس از تیران، در پی مرگ مغزی مرد ۵۴ ساله رضوانشهری، اعضای بدن وی توسط خانواده به بیماران نیازمند اهدا شد. این بیمار بدون عارضه قبلی و پس […]

در پی مرگ مغزی مرد ۵۴ ساله رضوانشهری، خانواده این بیمار در یک اقدام خیرخواهانه، اعضای بدن وی را به بیماران نیازمند اهدا کردند.
ادریسی

به گزارش خبرگزاری فارس از تیران، در پی مرگ مغزی مرد ۵۴ ساله رضوانشهری، اعضای بدن وی توسط خانواده به بیماران نیازمند اهدا شد.

این بیمار بدون عارضه قبلی و پس مراجعه به بیمارستان بهنیا تیران و اقدامات اولیه پزشکی به بیمارستان الزهرای نجف‌آباد اعزام و دچار مرگ مغزی شد.

پس از مرگ مغزی این بیمار، به خانواده ابوالقاسم ادریسی پیشنهاد اهدای اعضای بدن بیمار داده شد که مورد موافقت خانواده قرار گرفت.

از این بیمار دو کلیه و قلب در بیمارستان الزهرا اصفهان مورد استفاده قرار گرفت و دو کبد به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شده است.

شیاسی داماد خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تیران گفت: ابوالقاسم ادریسی کارمند مخابرات شهرستان تیران و کرون و ساکن شهر رضوانشهر، همیشه در امور خیریه پیشقدم بود و خانواده وی نیز به دنبال ادامه کارهای خیرخواهانه و بدون چشم‌داشت تصمیم به این کار گرفتند.

وی ادامه داد: هدف جلب رضایت از خداوند و جان دوباره به بیماران نیازمند بود و زنده نگه داشتن نام این مرد خیّر در شهرستان تیران و کرون و رضوانشهر است.

به گزارش فارس، ابوالقاسم ادریسی کارمند مخابرات شهرستان تیران و کرون و ساکن شهر رضوانشهر از توابع شهرستان تیران و کرون بود که برای نخستین بار در این شهرستان فرهنگ اهدای اعضای بدن در شهرستان تیران و کرون را پایه‌ریزی کرد.