اهدای ۱۶۰۹ کتب کمک درسی به کتابخانه های نجف آباد
اهدای ۱۶۰۹ کتب کمک درسی به کتابخانه های نجف آباد

هزار و ۶۹۰ جلدکتاب کمک درسی وآمادگی کنکور به کتابخانه های عمومی شهرستان نجف آباد اهدا شد. بگزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس اداره کتابخانه های عمومی نجف آباد امروز گفت: ارزش این کتابها ۲۲۰ میلیون ریال است که برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه به ۱۵ کتابخانه عمومی شهرستان نجف آباد اهدا شده است. […]

هزار و ۶۹۰ جلدکتاب کمک درسی وآمادگی کنکور به کتابخانه های عمومی شهرستان نجف آباد اهدا شد.
بگزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس اداره کتابخانه های عمومی نجف آباد امروز گفت: ارزش این کتابها ۲۲۰ میلیون ریال است که برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه به ۱۵ کتابخانه عمومی شهرستان نجف آباد اهدا شده است.
مرتضی احمدیان افزود: افزایش کتب کمک آموزشی و درسی در کتابخانه ها ویژه کنکوری ها و دیگر دانش آموزان برای جذب دانش آموزان به کتابخانه های عمومی موثر است.