اورژانس لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم
اورژانس لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند62 توسط مرحوم محمود اصفهانی در منطقۀ جفیر و عقبۀ عملیاتی خیبر ضبط شده، بخشی از اورژانس لشکر8نجف‌اشرف و نیروهای حاضر در آن، به تصویر کشیده شده‌اند.

اورژانس لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند۶۲ توسط مرحوم محمود اصفهانی در منطقۀ جفیر و عقبۀ عملیاتی خیبر ضبط شده، بخشی از اورژانس لشکر۸نجف‌اشرف و نیروهای حاضر در آن، به تصویر کشیده شده‌اند.

در این فیلم، یکی از عوامل اورژانس که تاکنون شناسایی‌اش نکرده‌ایم ولی به احتمال زیاد اهل نجف‌آباد است، خاطراتی از عملیات خیبر در جزایر مجنون را بیان می‌کند.

۲۲۷٫۱۱

تصاویر، آرشیوی است.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

اورژانس لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم