نتیجه قطعی انتخابات شورای شهر نجف آباد+ آرای تمام نامزدها
نتیجه قطعی انتخابات شورای شهر نجف آباد+ آرای تمام نامزدها

اعضای اصلی: ۱ – جواد حجتی ، کد ۲۱۷ – ۱۷۶۰۵ رأی ۲ – مجید پزشکی نجف آبادی ، کد ۱۸۲ – ۱۳۸۴۶ رأی ۳ – محسن پور اسماعیلی – کد ۱۸۵ ، ۱۳۸۰۳ رأی ۴ – مجتبی گودرزی – کد ۵۱۷ ، ۱۲۹۰۴ رأی ۵ – عیدی محمد طرقی ، کد ۴۵۲ – ۱۲۲۲۴ […]

اعضای اصلی:
۱ – جواد حجتی ، کد ۲۱۷ – ۱۷۶۰۵ رأی
۲ – مجید پزشکی نجف آبادی ، کد ۱۸۲ – ۱۳۸۴۶ رأی
۳ – محسن پور اسماعیلی – کد ۱۸۵ ، ۱۳۸۰۳ رأی
۴ – مجتبی گودرزی – کد ۵۱۷ ، ۱۲۹۰۴ رأی
۵ – عیدی محمد طرقی ، کد ۴۵۲ – ۱۲۲۲۴ رأی
۶ – محمد حسن آسیابانی ، کد ۱۴۵ – ۱۰۸۶۱ رأی
۷ – محمد منتظری – کد ۵۶۲ ، ۱۰۰۸۰ رأی
۸ – مهدی حاجی صادقیان – کد ۲۱۴ ، ۹۷۷۱ رأی
۹ – ابراهیم ابوترابی – کد ۱۲۵ – ۹۵۴۳ رأی

اعضای علی البدل:
۱۰ – حسن یوسفی نژاد – کد ۵۹۵ ، ۹۳۸۵ رأی
۱۱ – قربانعلی مومنی- کد ۵۱۹ ، ۸۸۵۸ رأی
۱۲ – مرتضی حاجی صادقیان – کد ۲۱۲ ، ۸۷۷۲ رأی
۱۳ – عیسی محمود صالح –کد ۵۲۴ ، ۸۱۱۳ رأی
۱۴ – ندا یعقوبیان – کد ۵۹۲ ، ۸۱۰۴ رأی
۱۵ – سوسن خسروی – کد ۲۵۷ ، ۷۹۹۶ رأی

در لیست اولیه کاندیداهای شورای شهر نجف آباد، نام ۱۶۴ نفر دیده می شد ولی در نهایت ۱۴۹ نفر به رقابت صندوق های رای رسیدند؛ بقیه انصراف دادند.

آرای سایر نامزدها:

۱۶- سید رضا حسینی:۷۷۸۶ رای

۱۷- مصطفی حجتی نجف آبادی: ۷۶۲۹ رای

۱۸- مهدی مهدیه نجف آبادی: ۷۵۸۳ رای

۱۹- احمد فتحی نجف آبادی: ۷۴۵۳ رای

۲۰- مسعود حجتی: ۷۴۳۷ رای

۲۱- محمود همائی: ۶۷۹۶ رای

۲۲- الهام مقدسی فریدنی: ۶۷۹۲ رای

۲۳- شهلا محمودیان نجف آبادی: ۶۶۶۵ رای

۲۴- حسن سلیمی: ۶۲۳۷ رای

۲۵-  وجیهه کرداریان: ۶۱۷۴ رای

۲۶-  سکینه ارزانی: ۶۰۵۶ رای

۲۷- مجتبی محمودیان نجف آبادی:۶۰۲۲ رای

۲۸- محمد رضا ابوطالبی: ۵۴۸۸ رای

۲۹- علی پزشکی:۵۴۵۵ رای

۳۰- سید علی شکرالهی: ۵۴۳۷ رای

۳۱- محمد علی قیصریه ها نجف آبادی- ۵۳۷۹ رای

۳۲- حسین بهرامی:۵۰۵۷ رای

۳۳- فریبرز پراندوخ:۴۸۸۳ رای

۳۴- مومن شیاسی:۴۸۱۲ رای

۳۵- سعید صالحی پور: ۴۷۳۴ رای

۳۶- قاسم صالحی:۴۴۸۲ رای

۳۷- محمد فتحی نجف آبادی:۴۴۷۵ رای

۳۸- رضوان دهقانی:۴۳۶۷ رای

۳۹- مهر اعظم خاکی نجف آبادی: ۴۳۲۰رای

۴۰- ذبیح اله سواری جمالوئی:۴۲۵۷رای

۴۱- سعید شکرالهی:۴۱۶۲ رای

۴۲- ابراهیم گودرزی:۴۰۷۲ رای

۴۳- حسنعلی سپیانی: ۳۹۶۹رای

۴۴-عذرا حججی نجف آبادی:۳۹۰۳ رای

۴۵-افسانه نامداریان:۳۸۲۱ رای

۴۶-داود نصیری پیدنی:۳۸۰۳ رای

۴۷- قربانعلی میرعباسی نجف آبادی:۳۶۲۸ رای

۴۸- مریم مرادی:۳۵۷۹ رای

۴۹-مجید حیدری سودجانی: ۳۳۸۰ رای

۵۰- علی خسروی حموله:۳۳۴۰ رای

۵۱-  حسینعلی کریمی: ۳۲۵۹ رای

۵۲- سهراب سورانی: ۳۱۶۵ رای

۵۳- محمد آهنگران:۳۰۶۹ رای

۵۴- محمد علی ایمانیان:۳۰۵۰ رای

۵۵- کاظم داودی حموله: ۳۰۱۲رای

۵۶- مهدی نورمحمدی:۲۹۳۳ رای

۵۷- مینا حقیقی نجف آبادی:۲۹۰۰ رای

۵۸- محمد امین موحد: ۲۷۹۶رای

۵۹- عیسی عالی پور:۲۷۷۹رای

۶۰- علی محمد گوروئی:۲۷۵۷رای

۶۱- سید هاشم عظیمی: ۲۷۴۸رای

۶۲- مجتبی کریم زاده: ۲۵۹۵رای

۶۳- پژمان خلیلی: ۲۵۹۲رای

۶۴- حامد رستمی نجف آبادی: ۲۴۸۰رای

۶۵- جلیل چهارده معصومی:۲۴۶۶رای

۶۶- عظیم پوراسماعیلی نجف آبادی:۲۴۶۱رای

۶۷-مهران امیر پور نجف آبادی:۲۴۴۴رای

۶۸- زهرا پولادچنگ نجف آبادی: ۲۴۳۳رای

۶۹- رضا شیرازی: ۲۴۳۳ رای

۷۰- اسحق اسدی: ۲۴۲۳رای

۷۱- نصر اله کبیرزاده نجف آبادی: ۲۴۰۸رای

۷۲- مهسا غیور:۲۴۰۲ رای

۷۳- محمد رضا زواران حسینی:۲۳۹۳رای

۷۴- عباس ایمانیان نجف آبادی:۲۳۰۶ رای

۷۵- مهدی احمدی نجف آبادی: ۲۲۹۸ رای

۷۶-نعمت اله کبیرزاده نجف آبادی:۲۲۸۶ رای

۷۷- حمید هاشمی:۲۲۳۰ رای

۷۸- علی محمد عیدی وندی:۲۲۲۶ رای

۷۹-داود جوزقیان نجف آبادی:۲۲۲۰ رای

۸۰-کورش مرادی سودجانی: ۲۱۶۲ رای

۸۱- ندا نجفی لیواره:۲۱۵۸ رای

۸۲-محدثه هادی:۲۱۲۴رای

۸۳- محمد علی آقابابائیان نجف آبادی: ۲۰۸۲رای

۸۴- میثم مکاریان:۲۰۵۵رای

۸۵- اعظم جاری:۲۰۴۱ رای

۸۶- رسول ابراهیمی:۱۹۶۲رای

۸۷-وجیهه امید نجف آبادی:۱۹۴۴رای

۸۸- محمد رستمی:۱۸۹۷رای

۸۹- عبداله رضائی: ۱۸۸۸رای

۹۰- بهمن همتی: ۱۸۶۵رای

۹۱- توکل صالحی:۱۸۳۵

۹۲- شیرین عیدی وندی: ۱۸۲۴رای

۹۳- محمد رضا بابائیان: ۱۷۹۷رای

۹۴- شیرین صالح پور:۱۷۱۱رای

۹۵- ابراهیم پاینده نجف آبادی: ۱۶۸۶رای

۹۶- مریم برهانی: ۱۶۵۰ رای

۹۷- خسرو داودی زاده:۱۶۴۸رای

۹۸- اسماعیل یوسفی:۱۵۹۴رای

۹۹- حسین معین: ۱۵۸۹رای

۱۰۰- مجید حجتی:۱۵۸۷رای

۱۰۱-یداله طالبی حاجی آبادی: ۱۵۰۵رای

۱۰۲- مرضیه فتاح الجنان: ۱۴۷۱رای

۱۰۳- منا موحد خواه:۱۴۵۴رای

۱۰۴- منصور ایمانیان: ۱۴۳۱رای

۱۰۵- سید احمد مرتضوی نجف آبادی: ۱۳۹۹ رای

۱۰۶- داریوش ملکی:۱۳۷۵رای

۱۰۷- علی کاظمی نجف آبادی: ۱۳۴۵رای

۱۰۸- محسن کی منش: ۱۳۲۱رای

۱۰۹- حسینعلی شریفی نجف آبادی: ۱۳۱۱رای

۱۱۰- بهناز امید نجف آبادی: ۱۲۴۰رای

۱۱۱- مصطفی حسینی ملک آبادی: ۱۱۹۵رای

۱۱۲- امین عیدی: ۱۱۹۲رای

۱۱۳- علیرضا علی همت: ۱۱۵۶رای

۱۱۴- محسن خسروی نجف آبادی- ۱۱۳۲رای

۱۱۵- محسن شریفی:۱۱۱۶رای

۱۱۶- محسن سلطانی:۱۰۸۵رای

۱۱۷- بهمن کیانی والا: ۱۰۸۴رای

۱۱۸- پرویز شاه بندری: ۱۰۱۴رای

۱۱۹- عبدالمجید حبیب الهی نجف آبادی: ۹۸۵ رای

۱۲۰- صفر علی منصوری: ۹۶۰رای

۱۲۱- فتانه مغزی: ۹۵۳رای

۱۲۲- محترم سلیمان نژاد نجف آبادی: ۹۲۸ رای

۱۲۳- احمد سلحشوری: ۹۰۰ رای

۱۲۴- محمد حاجی عرب: ۹۰۰ رای

۱۲۵- محمد تدین:۸۶۳رای

۱۲۶- رسول کاظمی:۸۰۸رای

۱۲۷- مجید باقری: ۷۹۸رای

۱۲۸- مجید عباسی ملک آبادی: ۷۹۸ رای

۱۲۹- امیر احمدی:۷۲۶رای

۱۳۰- محمد جواد ربیعیان نجف آباد: ۷۱۲رای

۱۳۱- محمد نجفی پور نجف آبادی: ۷۱۱رای

۱۳۲- مجتبی عینی نجف آبادی: ۶۷۰رای

۱۳۳-رسول پورهادی:۶۶۵رای

۱۳۴- سید احمد رضا مرتضوی شیخ شبانی: ۶۵۹رای

۱۳۵- عبداله دیانی نجف آبادی: ۵۹۸رای

۱۳۶-  اکبر بارانی:۵۸۰رای

۱۳۷- اکبر سلطانی ازان آخاری: ۵۶۶رای

۱۳۸- محسن خلیلی نجف آبادی: ۵۶۵رای

۱۳۹- معصومه بشیری عادکانی: ۵۵۳رای

۱۴۰- غلامرضا مهدیه نجف آبادی: ۵۲۸رای

۱۴۱- حسین موسوی: ۴۷۰رای

۱۴۲- جواد حیدری: ۴۶۸رای

۱۴۳- هرمز بابائی: ۴۵۰رای

۱۴۴- مسعود طواف: ۴۴۵رای

۱۴۵- عزت زمانی ملک آبادی: ۴۳۴رای

۱۴۶- عبدالرضا ایوبی نجف آبادی: ۴۲۵رای

۱۴۷- د اود زارعیان: ۳۴۴رای

۱۴۸- میثم رصافی:۲۷۷ رای

۱۴۹- مجید پور گنجی: ۲۲۴رای