اولین تصاویر از انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در نجف آباد
اولین تصاویر از انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در نجف آباد

تصاویر زیر توسط خبرنگار نجف آباد نیوز در بازه زمانی صبح ۲۴ خرداد ماه تا ظهر همین روز گرفته شده است. تصاویر مربوط به حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای در بعد از ظهر همین روز نیز مجددا بارگزاری خواهد شد.    

تصاویر زیر توسط خبرنگار نجف آباد نیوز در بازه زمانی صبح ۲۴ خرداد ماه تا ظهر همین روز گرفته شده است.

تصاویر مربوط به حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای در بعد از ظهر همین روز نیز مجددا بارگزاری خواهد شد.