اولین تغییرات مدیریتی در شهرداری نجف آباد
اولین تغییرات مدیریتی در شهرداری نجف آباد

شهردار نجف آباد در اولین جلسه شورای معاونین شهرداری ضمن تشکر از خدمات آقایان زندـآور، فاتحی و سلیمان پور در دوران تصدی معاونت های شهرداری نجف آباد ابراز امیدواری کرد از تجارب آنان در آینده به عنوان مشاور شهردار استفاده گردد. مهندس منتظری در ادامه آقای محمد مغزی را به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی […]

شهردار نجف آباد در اولین جلسه شورای معاونین شهرداری ضمن تشکر از خدمات آقایان زندـآور، فاتحی و سلیمان پور در دوران تصدی معاونت های شهرداری نجف آباد ابراز امیدواری کرد از تجارب آنان در آینده به عنوان مشاور شهردار استفاده گردد.

مهندس منتظری در ادامه آقای محمد مغزی را به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی و آقای مهندس سید محمد ابراهیم احمدی را به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی و آقای مهندس حمید فدایی را به عنوان سرپرست معاونت اجرایی و خدمات شهری معرفی نمود و از ایشان خواست تا حداکثر توان خود را در راستای خدمت به مردم نجف آباد به کار گیرند