اولین شهید نجف‌آباد در دفاع‌مقدس+تصاویر
اولین شهید نجف‌آباد در دفاع‌مقدس+تصاویر
 پایگاه خبری شهرداری: طبق مشخصات درج شده از شهدای نجف‌آباد در پایگاه اطلاع رسانی کنگره شهدا، اولین شهید شهرستان در طول دفاع‌مقدس، شهید احمد فرزاد (زینلی) از افسران ارتش عضو لشکر92زرهی اهواز است که 31شهریور59، هم‌زمان با اولین روز شروع رسمی جنگ، به شهادت می‌رسد.

اولین شهید نجف‌آباد در دفاع‌مقدس+تصاویر

 پایگاه خبری شهرداری: طبق مشخصات درج شده از شهدای نجف‌آباد در پایگاه اطلاع رسانی کنگره شهدا، اولین شهید شهرستان در طول دفاع‌مقدس، شهید احمد فرزاد (زینلی) از افسران ارتش عضو لشکر۹۲زرهی اهواز است که ۳۱شهریور۵۹، هم‌زمان با اولین روز شروع رسمی جنگ، به شهادت می‌رسد.
شهید فرزاد، سال ۱۳۵۰ وارد دانشکده افسری نیروی زمینی ارتش شد و بعد از فارغ‌التحصیلی، در لشکر زرهی ۹۲ خوزستان مشغول به کار شد.

در آستانه انقلاب، شهید فرزاد به دلیل مبارزات انقلابی اش توسط ضداطلاعات ارتش دستگیر و به اعدام محکوم شد ولی در روز ۲۲بهمن، همزمان با پیروزی انقلاب از زندان فراری داده شد.

این افسر شجاع، پس از پیروزی انقلاب به عنوان فرمانده گردان ۲۹۳ لشکر۹۲ منصوب و در دشت آزادگان مشغول خدمت شد. در آستانه شروع جنگ، شهید فرزاد و تعداد دیگری از افسران ارتشی حاضر در منطقه، بارها خطر آماده شدن نیروهای عراقی را هشدار دادند. در نهایت و طی اولین روزهای شروع جنگ، شهید احمد فرزاد که تنها چند ماه از تولد فرزندش گذشته بود، به شهادت رسید و پیکرش برای همیشه در منطقه جاودانه شد.

شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس

شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس

اولین شهید نجف‌آباد در دفاع‌مقدس+تصاویر

شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس
شهید احمد فرزاد اولین شهدی نجف آباد در دفاع مقدس