اولی نجف آباد در بوقلمون کشور
اولی نجف آباد در بوقلمون کشور

کشاورز نیوز: محمد مهدی حسن پور رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت : در شهرستان نجف آباد تاکنون مجوز تاسیس ۳۲ واحد پرورش بوقلمون صادر شده است که ۱۴ واحد به مرحله راه اندازی و تولید رسیده اند. وی گفت : همچنین در این شهرستان روزانه ۶۰۰ راس گوسفند و بز،۱۲راس گاوو گوساله ذبح […]

کشاورز نیوز: محمد مهدی حسن پور رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت : در شهرستان نجف آباد تاکنون مجوز تاسیس ۳۲ واحد پرورش بوقلمون صادر شده است که ۱۴ واحد به مرحله راه اندازی و تولید رسیده اند.
وی گفت : همچنین در این شهرستان روزانه ۶۰۰ راس گوسفند و بز،۱۲راس گاوو گوساله ذبح و هفت نفر شتر نیز نحر می شود.
وی شمار دام های این شهرستان را بیش از ۱۴۰ هزارراس برآورد کرد و گفت:از این تعداد ۲۵ هزارراس دام سنگین (گاو و گوساله ) و بیش از۱۲۰هزارراس دام سبک (گوسفند و بز) است.
وی میانگین کشتارطیورشهرستان را ۲۵هزارقطعه اعلام کرد وافزود: در شهرستان نجف آباد روزانه ۲۵ هزار قطعه طیور، ۴۰۰قطعه بوقلمون و ۵ قطعه شتر مرغ کشتار می شود.