ایجاد بیش از چهار هزار شغل در شهرستان نجف آباد
ایجاد بیش از چهار هزار شغل در شهرستان نجف آباد
فرمانداری نجف آباد: فرماندار شهرستان گفت: میزان تعهد اشتغال زایی شهرستان در سال گذشته بیش از 3700نفر بود که با توجه به ایجاد اشتغال برای بیش از 4200نفر طی سال گذشته و بر اساس آمار سامانه رصد اشتغال، تعهد مذکور به میزان 115 درصد محقق شده است.

ایجاد بیش از چهار هزار شغل در شهرستان نجف آباد

فرمانداری نجف آباد: فرماندار شهرستان گفت: میزان تعهد اشتغال زایی شهرستان در سال گذشته بیش از ۳۷۰۰نفر بود که با توجه به ایجاد اشتغال برای بیش از ۴۲۰۰نفر طی سال گذشته و بر اساس آمار سامانه رصد اشتغال، تعهد مذکور به میزان ۱۱۵ درصد محقق شده است.

موسی مباشری، این خبر را در اولین جلسه شورای اداری شهرستان به میزبانی سالن اجتماعات گلزار شهدای نجف آباد اعلام کرد.

موسی مباشری فرماندار نجف آباد

موسی مباشری فرماندار نجف آباد

ایجاد بیش از چهار هزار شغل در شهرستان نجف آباد