بارش بیشترین باران در نجف آباد
بارش بیشترین باران در نجف آباد
در 24 ساعت گذشته در شهرهای چوپانان، خوانسار، دهق، سمیرم و کبوترآباد، بویین میان دشت و نجف آباد، بارش گزارش شده است که بیشترین میزان آن به مقدار 3.7 سانتی متر مربوط به نجف آباد بوده.

بارش بیشترین باران در نجف آباد

در ۲۴ ساعت گذشته در شهرهای چوپانان، خوانسار، دهق، سمیرم و کبوترآباد، بویین میان دشت و نجف آباد، بارش گزارش شده است که بیشترین میزان آن به مقدار ۳.۷ سانتی متر مربوط به نجف آباد بوده.

صاحب نیوز: کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان گفت: این ناپایداری ها تا دوشنبه بر شرایط جوی استان اصفهان حاکم خواهد بود ولی از دوشنبه به بعد از شدت بارش ها کاسته خواهد شد.

نازنین زهرا سیدان گفت:بر این اساس کمینه دما برای اصفهان ۱۲ درجه سانتی گراد و گرم ترین شهر استان چوپانان با ۲۷ درجه سانتی گراد و سردترین شهر هم بویین و میاندشت با یک درجه است.

باران در نجف آباد

بارش باران در نجف آباد

بارش بیشترین باران در نجف آباد