بازتاب اعتصاب «سنت مری» در نجف آباد
بازتاب اعتصاب «سنت مری» در نجف آباد
یکی دیگر از کارهایی که در موضوع چاپ انجام دادیم، مربوط می‌شد به قضیۀ اعتصاب غذا در کلیسای «سَنت‌مِری» پاریس. روز اول مهر56 رژیم بعث عراق در ادامۀ تشدید فشارها به حضرت‌امام، محل سکونت ایشان در نجف را محاصره و محدودیت‌های زیادی برای ترددها و ارتباطات ایجاد کرد.

بازتاب اعتصاب «سنت مری» در نجف آباد

یکی دیگر از کارهایی که در موضوع چاپ انجام دادیم، مربوط می‌شد به قضیۀ اعتصاب غذا در کلیسای «سَنت‌مِری» پاریس. روز اول مهر۵۶ رژیم بعث عراق در ادامۀ تشدید فشارها به حضرت‌امام، محل سکونت ایشان در نجف را محاصره و محدودیت‌های زیادی برای ترددها و ارتباطات ایجاد کرد.

در اعتراض به این‌کار، انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا، یک برنامۀ تحصن و اعتصاب غذا در واتیکان ایتالیا اجرا کردند و هم‌زمان گروهی از روحانیون مبارز نیز با محوریت شهید محمد منتظری در کلیسای سنت‌مری پاریس، اقدامی مشابه انجام دادند. این دانشجویان و روحانیون در ادامه برای برجسته‌تر کردن اقدام‌شان و نمایش وحدت حوزه و دانشگاه، قرار گذاشتند برنامۀ اعتصاب غذا را به صورت مشترک در کلیسا ادامه دهند.

تحصن و اعتصاب غذای مشترک روز نهم مهر۵۶ شروع شد و ظاهراً تعامل خوب و سازنده‌ای بین روحانیون و دانشجویان شکل گرفته بود و مهم‌ترین خواستۀ مشترک دو طرف، کاهش فشار بر روی حضرت‌امام در عراق بود ولی وقتی کار به تشریح جزئیات خواسته‌ها و تنظیم بیانیه رسید، اختلاف‌ها شروع شد. طیف محمد منتظری، لیستی حدوداً دوازده نفره از زندانیان ارائه کرد و خواستار آزادی‌شان شد که در بین آن‌ها اسامی چهره‌هایی مانند مرحوم منتظری و مرحوم طالقانی دیده می‌شد.

تصاویر این زندانیان هم در گوشه و کنار کلیسا نصب شد تا از طریق دوربین رسانه‌های مختلف که توجه زیادی به این موضوع کرده بودند، انعکاس پیدا کند. دانشجویان با تنها اسمی که از این لیست مشکل داشتند، نام سید‌مهدی هاشمی بود. آن‌ها حتی به شکلی موضوع را با بیت حضرت‌امام در میان گذاشتند و متوجه شدند، نظر امام نیز همین است و صلاح نیست نام و تصویر سید‌مهدی در این برنامه مطرح شود. به احتمال زیاد به همین دلیل بود که مرحوم‌امام، بیانیۀ خاصی در مورد این اقدام صادر نکرده و نمایندۀ رسمی به کلیسا نفرستادند.

در نهایت، حضرت‌امام روز دوازدهم مهرماه از عراق خارج شدند و مدتی بعد در روستای نوفل‌لوشاتوی پاریس اقامت کردند و اعتصاب غذای کلیسا نیز تمام شد. کاری که ما در نجف‌آباد انجام دادیم، این بود که تصاویر چاپ شده از تحصن کلیسا در روزنامه‌های خارجی را چاپ و در سطح شهر توزیع کردیم. آن زمان برخی چهره‌های خاص و انقلابی شهر که از کارمان اطلاع داشتند، بابت توزیع تصاویر مهدی هاشمی به ما ایراد گرفتند ولی کار از کار گذشته بود و ما از نظر امام راجع به این برنامه اطلاع نداشتیم.

-به روایت یکی از مبارزان انقلاب در دوران نجف آباد

شهید محمد منتظری. اعتصاب در کلیسای سنت مری

شهید محمد منتظری. اعتصاب در کلیسای سنت مری

شهید محمد منتظری. اعتصاب در کلیسای سنت مری

شهید محمد منتظری. اعتصاب در کلیسای سنت مری

بازتاب اعتصاب «سنت مری» در نجف آباد