بازداشت دو کارمند شهرداری گلدشت
بازداشت دو کارمند شهرداری گلدشت
گلدشت نیوز:  شنیده ها حاکی از آن است صبح چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۲ نفر از کارمندان شهرداری گلدشت حسب دستور قضایی دادستان شهرستان نجف آباد با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) به اتهام فساد مالی و تخلفات اداری دستگیر و پس از تفهیم اتهام با صدور قرار در بازداشت به سر می‌برند.

بازداشت دو کارمند شهرداری گلدشت 

گلدشت نیوز:  شنیده ها حاکی از آن است صبح چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۲ نفر از کارمندان شهرداری گلدشت حسب دستور قضایی دادستان شهرستان نجف آباد با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) به اتهام فساد مالی و تخلفات اداری دستگیر و پس از تفهیم اتهام با صدور قرار در بازداشت به سر می‌برند.

احتمال دارد افراد دیگری نیز در ارتباط با این موضوع شناسایی شده و تحت تعقیب قرار بگیرند.

به نظر می رسد مبارزه با فساد در شهرستان نجف آباد از شهر گلدشت آغاز شده و علی زارع دادستان جوان نجف آباد به قولی که در جمع مسئولین شهرستان و همچنین خبرنگاران داده بود عمل کرده است.

بازداشت

بازداشت

بازداشت دو کارمند شهرداری گلدشت