بازداشت ۲ مسئول شهر از نگاهی دیگر
بازداشت ۲ مسئول شهر از نگاهی دیگر

هفته های اخیر به دنبال احضار،بازداشت و زندانی شدن دو نفر از مسئولان شهر، صحبت ها و تحلیل های مخلتفی در این خصوص مطرح و رسانه ای شده ولی در این میان شاید نکته ای که مغفول مانده آبرویی است که به حق یا ناحق از این افراد برده شده و جبران آن شاید غیر […]

هفته های اخیر به دنبال احضار،بازداشت و زندانی شدن دو نفر از مسئولان شهر، صحبت ها و تحلیل های مخلتفی در این خصوص مطرح و رسانه ای شده ولی در این میان شاید نکته ای که مغفول مانده آبرویی است که به حق یا ناحق از این افراد برده شده و جبران آن شاید غیر ممکن و یا بسیار سخت باشد.

در اینکه هیچ کس مخالف برخورد با متخلفان و قانون شکنان نیست شکی وجود ندارد ولی آیا مسئول یا مسئولان مربوطه در این خصوص نمی توانستند بهتر و مدیریت شده تر قضیه را جمع و جور کنند؟ آیا حتما باید این افراد با چنین جایگاهی سه چهار روز را در بازداشت بگذرانند؟امکان نداشت بدون به وجود آمدن چنین حواشی به اتهام آنها رسیدگی کرد؟ چرا مسئول مربوطه آنها را با قل و زنجیر در مقابل دید تعدادی از مردم حرکت داده؟یعنی جرم آنها در حد یک سارق حرفه ای مسلح و یا بسیاری دیگر از مجرمان خطرناک قرار داشته که لازم دیده اند آنها را بدین گونه در نقاط مورد نظر حاضر کنند؟

مگر نه اینکه آبروی مومن از قداست خانه خدا نیز بالاتر است؟ چگونه یک مسئول به خود اجازه می دهد به دلیل اتهامی که ممکن است ثابت و یا رد شود با آبروی یک خانواده، یک شهر و کل مردم این گونه بازی کرده و در روند مدیریت شهر ایجاد اختلال کند؟

باز هم تاکید می کنیم که برخی نباید مقصر انتشار خبر دستگیری را یک پایگاه خبری بدانند، زیرا این پایگاه چند روز پس از دستگیری و تنها به منظور جلوگیری از گسترش شایعات مختلف با رعایت کلیه خطوط قرمز چنین خبری را منتشر کرد. این در حالی است که نمی توان هم انتظار داشت عده ای از مردم این دو نفر را با قل و زنجیر دیده و خبری از آن منتشر نکنند.

فردی هر قدر هم که بد و گناهکار باشد نمی توان قبل از اثبات جرمش این گونه با آبرویش بازی کرد.به هر حال این آمادگی نیز وجود دارد که از همان طریقی که تاکنون اخبار رسمی مربوط به این اتفاقات منتشر شده، دفاعیات رسمی این دو نفر نیز به اطلاع تمامی شهروندان برسد.

دوستان، اعضای خانواده و حامیان این افراد که ما را به خاطر انتشار چنین خبری مورد شدید ترین تهمت ها،افتراها و متاسفانه فحاشی ها قرار دارند، می توانند در صورت داشتن هر گونه ادعایی مبنی بر بی گناهی آنها، با ارسال آن به پایگاه خبری، فرد مورد نظر را حداقل در پیشگاه مردم به عنوان صاحبان اصلی چنین مسئولیت هایی از اتهامات وارد شده مبرا کنند.