بازدید از زندان نجف آباد
بازدید از زندان نجف آباد
پایگاه اطلاع رسانی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان زندان ها از زندان های نجف آباد و خمینی شهر بازدید کرد.

بازدید از زندان نجف آباد

پایگاه اطلاع رسانی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان زندان ها از زندان های نجف آباد و خمینی شهر بازدید کرد.

 جمالیان در این بازدید از پیش اعلام نشده، با مددجویان دیدار و گفتگو کرد و ضمن سرکشی از قسمت های مختلف زندان، از نزدیک با فعالیت های مختلف اصلاحی و تربیتی نیز آشنا شد.
بازدید از زندان نجف آباد

بازدید از زندان نجف آباد

بازدید از زندان نجف آباد