بازدید بانوان فرهنگی نجف آباد از تخت فولاد+گزارش تصویری
بازدید بانوان فرهنگی نجف آباد از تخت فولاد+گزارش تصویری

جمعی از بانوان فرهنگی نجف آباد از اماکن زیارتی تخت فولاد اصفهان بازدید کردند.

جمعی از بانوان فرهنگی نجف آباد از اماکن زیارتی تخت فولاد اصفهان بازدید کردند.