بازدید تعدادی از هنرمندان از بنیاد کودکان بی سرپرست
بازدید تعدادی از هنرمندان از بنیاد کودکان بی سرپرست

چهارشنبه هفته گذشته تعدادی از هنرمندان نجف آباد با حضور در محل خیریه حضرت علی اکبر (ع) از نزدیک با فعالیت های این مجموعه آشنا شدند.  در این مراسم که با حضور سید کمال اسماعیلیان از پیش کسوتان هنر تئاتر نیز همراه بود، بیژن عظیمی مدیر عامل خیریه به بیان گوشه ای از اهداف و […]

چهارشنبه هفته گذشته تعدادی از هنرمندان نجف آباد با حضور در محل خیریه حضرت علی اکبر (ع) از نزدیک با فعالیت های این مجموعه آشنا شدند.

 در این مراسم که با حضور سید کمال اسماعیلیان از پیش کسوتان هنر تئاتر نیز همراه بود، بیژن عظیمی مدیر عامل خیریه به بیان گوشه ای از اهداف و فعالیت های این مجموعه پرداخت.

 تشریح اهداف و برنامه های کمپین همدلی هنرمندان، هنوازی زنده مختاری و پور آذر با سازهای تار و تنبک و اهدای لوح یادبود به خیریه دیگر بخش های این بازدید را تشکیل میداد.