بازپس‌گیری جزایر مجنون توسط عراق در تیر۶۷+فیلم
بازپس‌گیری جزایر مجنون توسط عراق در تیر۶۷+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تیر67 ضبط شده، تلویزیون عراق، بخش‌هایی از عملیات بازپس‌گیری جزایر مجنون از نیروهای ایرانی را در این مقطع زمانی به تصویر کشیده است.

بازپس‌گیری جزایر مجنون توسط عراق در تیر۶۷+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تیر۶۷ ضبط شده، تلویزیون عراق، بخش‌هایی از عملیات بازپس‌گیری جزایر مجنون از نیروهای ایرانی را در این مقطع زمانی به تصویر کشیده است.

صحنه‌هایی از حمله نیروهای عراقی، اسیر شدن سربازان و افسران و پیکرهای شهدا به همراه محوطه‌ای که تمامی اسرا را در آن جمع کرده‌اند، از جمله تصاویر گنجانده شده در این فیلم هستند.

جزیرۀ مجنون شمالی به همراه بخشی از جزیرۀ جنوبی، اسفند۶۲ و طی عملیات خیبر به تصرف ایران درآمد که طی آن نیروهای لشکر۸نجف‌اشرف و لشکر۳۱ عاشورا، نقشی محوری در تصرف و تثبیت جزایر داشتند.

در زمان بازپس‌گیری جزایر نیز، لشکر۸نجف که بیشتر نیروها و امکاناتش را به غرب کشور برده بود، حضوری محدود در خط پدافندی جزایر داشت و تعدادی از نیروهایش به اسارت عراق درآمدند.

۳۵۲

تصاویر، آرشیوی است.

 

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

بازپس‌گیری جزایر مجنون توسط عراق در تیر۶۷+فیلم