بازگرداندن یک راس آهو به طبیعت در نجف آباد
بازگرداندن یک راس آهو به طبیعت در نجف آباد

یک رأس آهو در شهرستان نجف آباد امروز به طبیعت بازگردانده شد. مدیراداره حفاظت محیط زیست نجف آباد امروزگفت: محیط بانان این شهرستان در اجرای قوانین حفاظت از تنوع زیستی یک رأس آهو را از متخلفی که در ملک خود نگهداری می کرد کشف و در پناهگاه حیات وحش قمیشلو شهرستان نجف آباد رها کردند. […]

یک رأس آهو در شهرستان نجف آباد امروز به طبیعت بازگردانده شد.
مدیراداره حفاظت محیط زیست نجف آباد امروزگفت: محیط بانان این شهرستان در اجرای قوانین حفاظت از تنوع زیستی یک رأس آهو را از متخلفی که در ملک خود نگهداری می کرد کشف و در پناهگاه حیات وحش قمیشلو شهرستان نجف آباد رها کردند.
آقای ابراهیم زاده افزود: فرد متخلف به مراجع قضایی تحویل شد.
وی گفت: نگهداری جانوران بدون مجوز از سازمان محیط‌زیست، جرم است چرا که حیوانی که از طبیعت گرفته شود و به اسارت برود دیگر قابل برگشت به طبیعت نخواهد بود و از نظر سازمان محیط‌زیست این حیوان دیگر تلف شده محسوب می‌شود.
پناهگاه حیات وحش قمیشلو در ۴۵ کیلومتری شمال غرب اصفهان با وسعت ۸۳ هزار و ۸۸۸ هکتار زیستگاه گونه های جانوری کل ، بز ،قوچ و میش است.

عکس بسیار زیبایی از آهو در حیات وحش