بازگشایی اصناف نجف آباد با نارنجی شدن کرونا
بازگشایی اصناف نجف آباد با نارنجی شدن کرونا
بنا بر اطلاع رسانی صورت گرفته در پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نجف آباد، این شهرستان از سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفته و طبق قوانین، مشاغل گروه 2 نیز اجازه فعالیت خواهند داشت.

بازگشایی اصناف نجف آباد با نارنجی شدن کرونا

بنا بر اطلاع رسانی صورت گرفته در پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نجف آباد، این شهرستان از سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفته و طبق قوانین، مشاغل گروه ۲ نیز اجازه فعالیت خواهند داشت.

در شرایط قرمز که نزدیک به ۴ هفته و به دنبال سفرهای نوروزی و مسافرت های خارجی حاکم شده بود، فقط مشاغل گروه ۱ اجازه فعالیت داشتند.

طبق یکی از آخرین به روزرسانی های گروه بندی مشاغل که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، بوستان‌ها و مراکز تفریحی،پاساژهای سرباز و سربسته، بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ و بازارهای موقت و بازارهای روز و محلی جزء مشاغل مجاز به فعالیت در شرایط نارنجی هستند.

اصناف نجف آباد در شرایط کرونایی

اصناف نجف آباد در شرایط کرونایی

بازگشایی اصناف نجف آباد با نارنجی شدن کرونا