با بارگذاری جدید روی زاینده‌رود مخالفیم
با بارگذاری جدید روی زاینده‌رود مخالفیم
خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس گفت: اگر صدور پروانه انتقال آب زاینده‌رود برای تامین آب آشامیدنی باشد حق مردم چهارمحال و بختیاری است اما برداشت آب برای مصارف صنعتی و کشاورزی با مصوبات شورای عالی آب مغایرت دارد.

با بارگذاری جدید روی زاینده‌رود مخالفیم

خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس گفت: اگر صدور پروانه انتقال آب زاینده‌رود برای تامین آب آشامیدنی باشد حق مردم چهارمحال و بختیاری است اما برداشت آب برای مصارف صنعتی و کشاورزی با مصوبات شورای عالی آب مغایرت دارد.

ابوالفضل ابوترابی در مورد انتقاداتی از سوی مردم استان اصفهان پیرامون اجرای پروژه تامین آب آشامیدنی استان چهارمحال و بختیاری تحت عنوان بن-بروجن با انتقال آب از زاینده‌رود، گفت: اگر هدف از انتقال آب زاینده‌رود تنها تامین آب آشامیدنی باشد نه تنها استان چهارمحال و بختیاری بلکه سایر استان‌ها نیز می‌توانند از آب زاینده‌رود استفاده کنند و این حق مردم است.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

با بارگذاری جدید روی زاینده‌رود مخالفیم