با وجود نیروهای جوان و متعهد؛یک بازنشسته مدیریت یکی از مهمترین دستگاه های شهرستان را بر عهده گرفت
با وجود نیروهای جوان و متعهد؛یک بازنشسته مدیریت یکی از مهمترین دستگاه های شهرستان را بر عهده گرفت

به دنبال معارفه مهدی ابراهیم بازنشسته آموزش و پرورش برای جایگاه مدیریت یکی از مهمترین دستگاه های نجف آباد این سوال در بین نیروهای فعال این مجموعه و مردم به وجود آمده که چرا با وجود نیروهای جوان ومتعهد موجود که اتفاقا از تمامی گروه های فکری و سیاسی نیز هستند،باید یک نیروی بازنشسته به […]

به دنبال معارفه مهدی ابراهیم بازنشسته آموزش و پرورش برای جایگاه مدیریت یکی از مهمترین دستگاه های نجف آباد این سوال در بین نیروهای فعال این مجموعه و مردم به وجود آمده که چرا با وجود نیروهای جوان ومتعهد موجود که اتفاقا از تمامی گروه های فکری و سیاسی نیز هستند،باید یک نیروی بازنشسته به چنین مسئولیت مهمی منصوب شود.

شدت این موضوع به حدی بوده که برخی تلاش کردند با ارسال پیامک از برگزاری چنین مراسمی در سالن اجتماعات هنرستان دکتر شریعتی جلوگیری کنند تا از طرح چنین موضوعی در اولین گام مدیریت مهدی ابراهیم پیشگیری کرده باشند.

لازم به ذکر است که ابراهیم پس از نزدیک به چهار سال مدیریت بر آموزش و پرورش در دومین دوره ریاست جمهوری خاتمی،نزدیک به سه سال بود که بازنشسته شده بود و برخی انتخاب او را برای قرار دادن یک گزینه هم وزن با نجفیان مدیر قبلی این مجموعه عنوان کرده اند.

برخی شنیده ها نیز حاکی از آن است که روند انتخاب رئیس جدید آموزش و پرورش نجف آباد از حدود چهار ماه پیش تاکنون آغاز شده بود و در این مدت افراد مختلفی معرفی،بررسی صلاحیت و طرف مذاکره قرار گرفته بودند ولی در نهایت مدیران آموزش و پرورش استان بر روی گزینه ابراهیم بازنشسته به توافق رسیدند.

ذکر این نکته نیز جالب به نظر می رسد که نجفیان با سابقه نزدیک به ۲۷ سال هنوز دو سه سالی تا بازنشستگی فاصله دارد و پس از چهار سال مدیریت مهدیه در ریاست جمهوری احمدی نژاد و یک سال یزدان پناهی در دوره دوم احمدی نژاد بیش از سه سال بود که در این پست قرار گرفته بود.

نجفیان  پیش از رسیدن به ریاست آموزش و پرورش تجربه دبیری،مدیریت مدرسه،دبیرستان و معاونت اداره شهرستان را پشت سر گذاشته بود.