بخشی از مراسم تودیع شهید کاظمی از لشکر۸نجف+فیلم
بخشی از مراسم تودیع شهید کاظمی از لشکر۸نجف+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که پاییز76 در پادگان عاشورا در نجف‌آباد ضبط شده، بخشی از مراسم تودیع شهید احمد کاظمی از فرماندهی لشکر8نجف‌اشرف نشان داده می‌شود.

بخشی از مراسم تودیع شهید کاظمی از لشکر۸نجف+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که پاییز۷۶ در پادگان عاشورا در نجف‌آباد ضبط شده، بخشی از مراسم تودیع شهید احمد کاظمی از فرماندهی لشکر۸نجف‌اشرف نشان داده می‌شود.

در ابتدای فیلم، لحظات انتهایی صحبت‌های شهید کاظمی دیده می‌شود و در ادامه صدای رزمنده و پاسدار بازنشسته لشکر۸نجف‌اشرف، عباس حسناتی شنیده می‌شود که در حال خواندن متنی در تقدیر از فرمانده لشکر است.

هم‌زمان با خواندن این متن، در ابتدا چهره تعدادی از حاضرین که بیشترشان پاسداران و رزمندگان لشکر۸نجف هستند دیده می‌شود و در ادامه دوربین به سراغ فرماندهان حاضر در این مراسم می‌رود؛ چهره‌هایی مانند استکی، عزیز جعفری، شهید کاظمی، مرتضی قربانی، محمد پاکپور، مهدی کلیشادی، علی زاهدی و دیگرانی که تاکنون نشناخته‌ایم.

در ادامه، دوربین یک‌بار دیگر به سراغ حاضرین در نمازخانه پادگان عاشورا می‌رود.

در این فیلم، بخش پایانی متن خوانده شده توسط حسناتی ضبط نشده و در ادامه، بخش بعدی مراسم تودیع شهید کاظمی نشان داده می‌شود.

تصاویر، تزیینی است.

شهید احمد کاظمی

شهید احمد کاظمی

بخشی از مراسم تودیع شهید کاظمی از لشکر۸نجف+فیلم