برای دریافت گاز مایع باید ثبت نام کنید
برای دریافت گاز مایع باید ثبت نام کنید
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که تمامی واحدهای صنعتی و صنفی متقاضی استفاده از گاز مایع، بایستی در سامانه «سدف» ثبت نام کنند.

برای دریافت گاز مایع باید ثبت نام کنید

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که تمامی واحدهای صنعتی و صنفی متقاضی استفاده از گاز مایع، بایستی در سامانه «سدف» ثبت نام کنند.

بعد از ثبت نام در این سامانه، هویت متقاضیان احراز و فعالیت‌شان از طریق سامانه‌های اصناف ایرانیان و بهین‌یاب استعلام شده و در نهایت امکان دریافت گاز مایع برای آن ها از طریق عاملین توزیع شرکت‌های سطح کشور، فراهم خواهد شد.

داشتن پروانه صنفی برای ثبت نام در این سامانه الزامی خواهد بود. در حال حاضر این طرح در بخشی از کشور اجرا شده و در حال گسترش به دیگر نقاط کشور نیز می باشد.

نشانی سامانه سدف: https://newtejaratasan.niopdc.ir/

ثبت نام برای دریافت گاز مایع

ثبت نام برای دریافت گاز مایع

برای دریافت گاز مایع باید ثبت نام کنید