برج و باروی کله پزها در نجف آباد
برج و باروی کله پزها در نجف آباد
اين دو برادر در ابتدا طباخ بودند ولي در اواخر قاجار، به به سبب نا امني و رواج ياغيگري، آنان نيز در صف اين گروه قرار گرفتند و به همين امر چندين سال اين منطقه زير سيطره آنان و در نا امني ياغيان به سر برد.

برج و باروی کله پزها در نجف آباد

در شمال شرقی میدان مرکزی شهر نجف آباد،کوچه ای وجود دارد که در قدیم به کوچه کله پزها (کوچه عاطفی) معروف بود. «عباس» و «حسین» دو برادر در این کوچه صاحب مِلک و خانه ای بودند که هر کدام مجهز به برج و باوریی بود. این دو برادر در ابتدا طباخ بودند ولی در اواخر قاجار، به به سبب نا امنی و رواج یاغیگری، آنان نیز در صف این گروه قرار گرفتند و به همین امر چندین سال این منطقه زیر سیطره آنان و در نا امنی یاغیان به سر برد.

به درستی معلوم نیست هدف آنها از ایجاد هرج ومرج چه بود. اینان از قشر فرو دست جامعه و عموماً بی سواد بودند ولی با وجود اطلاعات کم از اوضاع آذربایجان و فعالیت های دمکرات ها در آن خطه، تحت تأثیر افکار آنها و دمکرات های اصفهان قرار داشتند و در صدد قبضه کردن حکومت و نظراتی از این قبیل بودند.

آقای علی یزدانی درکتاب «دیباچه دیارنون» به واقعه ای اشاره دارد که ظن وگمان فوق را بیشتر تقویت می کند. «در تجمعی از مردم نجف آباد زمان یاغیگری، وقتی یکی از این دو برادر در جمع مردم حاضر شد عده ای از روی ترس یا به جهت موافقت با رفتارآنان فریاد می کشند زنده باد مشد حسین (مشهد حسین). او در جواب مردم می گوید بگوئید زنده باد دمکرات».

«مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد» به قلم «فضل الله خلیلی»؛ کاری از انتشارات مهر زهرا

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

برج و باروی کله پزها در نجف آباد