برخوردقوه قضاییه بابدهکاران بزرگ بانکی به دور ازمسائل سیاسی است
برخوردقوه قضاییه بابدهکاران بزرگ بانکی به دور ازمسائل سیاسی است

ابوترابی با اشاره به ورود جدی قوه قضاییه برای برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی: برخوردقوه قضاییه بابدهکاران بزرگ بانکی به دور ازمسائل سیاسی است عضوهیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برخوردقوه قضاییه بابدهکاران بزرگ بانکی به دور ازمسائل سیاسی دانست وگفت:اقدام قوه قضائیه برای برخورد با بدهکاران بانکی در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری […]

ابوترابی با اشاره به ورود جدی قوه قضاییه برای برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی:
برخوردقوه قضاییه بابدهکاران بزرگ بانکی به دور ازمسائل سیاسی است
عضوهیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برخوردقوه قضاییه بابدهکاران بزرگ بانکی به دور ازمسائل سیاسی دانست وگفت:اقدام قوه قضائیه برای برخورد با بدهکاران بانکی در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است وامیدواریم قوه قضاییه این روند خود را ادامه دهد.ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه اقدامات اخیر قوه قضائیه برای برخورد با بدهکاران کلان بانکی نشاندهنده عزم جدی این قوه برای برخورد با متخلفان سیتم بانکی است، تصریح کرد: این اقدام نشاندهنده این است قوه قضایی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی حرکت خوبی را آغاز کرده است.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیت این است که کسانی که تسهیلات خرد از بانک‌ها دریافت می کنند در فرایند اقتصادی کشور مشکل خاصی را به وجود نمی آورد اما باید با افرادی که پول های کلان را از بانک دریافت و در سایر کشورها اقدام به سرمایه‌گذاری های غیر مرتبط می کنند و همچنین تسهیلاتی را برای صنعت دریافت می کنند اما در زمینه های دلالی وارد می شوند برخورد شود.
وی در توضیح مطلب فوق ادامه داد: اقدام قوه قضایی برای مبارزه با بدهکاران کلان بانکی حرکت پسندیده ای در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص است و امیدواریم این اقدامات توسط قوه قضاییه ادامه پیدا کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در باره ورود قوه قضایی برای برخورد با بدهکاران بانکی به دور از تاثیر مسائل سیاسی در روند فعالیت هایش خاطرنشان کرد: قطعا قوه قضایی به دور از ورود به مسائل سیاسی برای برخورد با مفاسد اقتصادی اقدام میکند اما در حواشی کار افرادی هستند که بدشان نمی آید تا فضا را به گونه ای ترسیم کنند که خللی در فعالیت قوه قضاییه ایجاد کنند یا این موضوعات را به جد پیگیری نکنند.
لازم به ذکر است، ” ح.ب.د.” که بدهی فراوانی به سیستم بانکی کشور دارد، در روزهای گذشته بازداشت شده‌است؛ “ح.ب.د” از جمله افرادی است که نه تنها دارای پرونده های کلان بانکی است، بلکه دارای تخلفات گسترده‌ای در زمین‌خواری، نفت و فرآورده‌های نفتی و قاچاق است که طی روزهای گذشته با ورود قوه قضایئه دستگیر شده است