برداشت ۲۲۵۰تن میوه تابستانه در نجف‌آباد
برداشت ۲۲۵۰تن میوه تابستانه در نجف‌آباد
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اداره جهاد کشاورزی شهرستان، پیش‌بینی می‌شود امسال نزدیک به 2250 تن میوه‌های تابستانی شامل هلو، شلیل، زردآلو و گیلاس از باغات شهرستان برداشت شود.

برداشت ۲۲۵۰تن میوه تابستانه در نجف‌آباد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اداره جهاد کشاورزی شهرستان، پیش‌بینی می‌شود امسال نزدیک به ۲۲۵۰ تن میوه‌های تابستانی شامل هلو، شلیل، زردآلو و گیلاس از باغات شهرستان برداشت شود.

در سال زراعی جاری، ۲۰۰هکتار از باغات شهرستان به هلو و شلیل اختصاص پیدا کرده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، ۱۵۰۰تن محصول از این باغات برداشت شود. ارقام عمده هلوی شهرستان شامل زعفرانی، بلخی، انجیری و ارقام شلیل شامل کیوتا، سان گلد و ردگلد است.

در محصول زردآلو نیز ۱۲۰هکتار به کشت این محصول اختصاص دارد که با توجه به بارور بودن ۷۵درصد این باغات، امسال بیش از ۵۰۰تن زردآلو شامل ارقام نوری، کتانی، آصفی، شکر پاره و قیسی برداشت شود.

در حال حاضر، ۱۵۰هکتار از باغات شهرستان به کاشت درخت گیلاس اختصاص داده شده که امسال پیش‌بینی می‌شود نزدیک به ۶۵۰تن محصول شامل ارقام تکدانه، قاهری و آزادی از این باغات برداشت شود.

در حال حاضر به دلیل تداوم شرایط خشک‌سالی، بیش از ۳۲۰۰هکتار از باغات شهرستان نجف‌آباد، با تانکر آبرسانی می‌شوند.

کشاورزی

کشاورزی

برداشت ۲۲۵۰تن میوه تابستانه در نجف‌آباد