برداشت ۳۸۰۰ تن انار در نجف آباد
برداشت ۳۸۰۰ تن انار در نجف آباد

بینا:مطهری مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد: یش بینی می شود کشاورزان تا پایان فصل برداشت بیش از سه هزار و ۸۰۰ تُن انار را از باغات این شهرستان برداشت کنند. سطح زیر کشت انار در این شهرستان شامل ۱۲۰ هکتار غیربارور و ۶۴۰ هکتار بارور با عملکرد شش تُن در هکتار است. وی گفت: عمده ارقام […]

بینا:مطهری مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد: یش بینی می شود کشاورزان تا پایان فصل برداشت بیش از سه هزار و ۸۰۰ تُن انار را از باغات این شهرستان برداشت کنند.

سطح زیر کشت انار در این شهرستان شامل ۱۲۰ هکتار غیربارور و ۶۴۰ هکتار بارور با عملکرد شش تُن در هکتار است.
وی گفت: عمده ارقام انار موجود در نجف آباد شامل انار ملس، دانه قرمز، نادری بادرود و آلک معمولی است.
مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد افزود: آغاز فصل برداشت انار در این شهرستان از اوایل مهر در ارقام زودرس تا اواسط آبان در سایر ارقام است.
وی کاهش منابع آب زیر زمینی، وزش بادهای شدید در زمان گلدهی، گرمای شدید تابستان و آفت کرم گلوگاه انار را از عوامل عمده کاهش محصول در این شهرستان برشمرد.