برداشت ۵۵۰۰ تن گندم و جو در نجف آباد
برداشت ۵۵۰۰ تن گندم و جو در نجف آباد

مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: طی سال زراعی جاری در مجموع از پانصد و چهل هکتار اراضی زیر کشت نزدیک به ۲ هزار و چهارصد تن جو و از ۷۴۰ هکتار مزرعه گندم نیز بیش از سه هزار و صد تن این محصول استراتژیک برداشت شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا از نجف آباد […]

مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: طی سال زراعی جاری در مجموع از پانصد و چهل هکتار اراضی زیر کشت نزدیک به ۲ هزار و چهارصد تن جو و از ۷۴۰ هکتار مزرعه گندم نیز بیش از سه هزار و صد تن این محصول استراتژیک برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا از نجف آباد مجتبی مطهری مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد در حاشیه یکی از جلسات اداری متوسط عملکرد جو در شهرستان را ۴ و نیم تن در هکتار دانست و ادامه داد: « کلیه سطوح زیر کشت این محصول از رقم نصرت استفاده کرده اند و بخش مهردشت نیز با سهم بیش از ۵۴ درصدی بیشترین سطح زیر کشت این محصول پاییزه را به خود اختصاص داده است.»

مطهری بوجاری و ضدعفونی بذور خود مصرفی، توزیع بذر اصلاح شده، توزیع به موقع نهاده ها، اطلاع رسانی و پیگیری بیمه محصول و ارائه خدمات فنی و کارشناسی را از جمله عوامل برداشت خوب این محصول دانست و اضافه کرد: « از  مجموع سطح مورد اشاره حدود ۹۲ درصد معادل ۵۰۰ هکتار با کمباین، بیش از ۵ درصد معادل بیست و هشت هکتار با دروگر و مابقی که مساحتی بالغ بر دوازده هکتار را تشکیل می دهد، به صورت دستی برداشت شده است.»

وی در خصوص محصول گندم نیز با اشاره به اجرای مرحله برداشت از دهه سوم خرداد تا بیستم تیرماه سال جاری گفت: « در راستای حمایت از کشاورزان و بر طبق سیاست های اعلام شده دولت، تا اواخر تیرماه نزدیک به هفتصد تن گندم بذری و بیش از ۴۵۰ تن گندم گواهی شده نیز از کشاورزان منطقه خریداری شده است.»

مدیر این اداره در خصوص سطح زیر کشت ذرت شهرستان نیز بیان داشت: « در حال حاضر ۳۶۸ هکتار این اراضی با دستگاه پنوماتیک و ۷۲ هکتار نیز با ردیف کار مکانیکی برای محصول ذرت کشت شده به طوری که در سال جاری ۱۵ تن بذر رقم ۷۰۴، ۱۵۰۰ تن رقم ماکسیما و نزدیک به ۳ تن بذر رقم ۶۷۸ برای اولین بار بین کشاورزان توزیع شده است.»