بررسی مهمترین مشکلات نجف آباد در جلسه مشترک شورای شهر با مسئولان اجرایی
بررسی مهمترین مشکلات نجف آباد در جلسه مشترک شورای شهر با مسئولان اجرایی

اعضای شورای شهر نجف آباد در نشست مشترک با مدیران ارشد شهر ضمن بیان نقطه نظرات و سوالات مختلف خود،خواستار برگزاری منظم تر جلسات راهبردی با حضور مسئولان ارشد شهر جهت بررسی معضلات موجود و شدند که در این میان مواردی مانند پایین بودن سرانه بودجه،عدم دریافت عوارض آلایندگی،تبعیض در اختصاص بودجه بین دو فرمانداری […]

اعضای شورای شهر نجف آباد در نشست مشترک با مدیران ارشد شهر ضمن بیان نقطه نظرات و سوالات مختلف خود،خواستار برگزاری منظم تر جلسات راهبردی با حضور مسئولان ارشد شهر جهت بررسی معضلات موجود و شدند که در این میان مواردی مانند پایین بودن سرانه بودجه،عدم دریافت عوارض آلایندگی،تبعیض در اختصاص بودجه بین دو فرمانداری ویژه استان و حل معضل اختصاص زمین برای اجرای طرح های هفت گانه از شاخص ترین مسائل طرح شده به شمار می آیند.

در این جلسه پس از پزشکی رئیس شورای شهر که از پایین بودن سرانه بودجه ای نجف آباد نسبت به شهرهای اطراف،وصول نشدن عوارض آلایندگی و ادامه مشکل اسناد مالکیت برخی شهروندان با اوقاف به عنوان مهمترین دغدغه های موجود نام برد، حقیقی دیگر عضو شورای شهر اعلام داشت:« در کنار اهمیت مواردی مانند فراهم شدن امکان ورود مکانیزه اطلاعات پرونده های شهرسازی، ارتقاء جایگاه شورای شهر در تصمیم گیری های مختلف و توجه مسئولان به موضوع مدیریت واحد شهری، با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی مختلف روابط عمومی دستگاه های اجرایی نیز بایستی ضمن به روز رسانی شیوه های اطلاع رسانی خود،در این حوزه عملکرد بهتری را از خود نشان دهند.»

پس از تشکر حجتی،حاج صادقان و خسروی از حضور مسئولان ارشد شهر در این جلسه قربانعلی مومنی یکی دیگر از اعضای شورای شهر با انتقاد از وضعیت موجود نمایشگاه های خودرو سطح شهر، رفع این معضل را کاهش دهنده بخشی از مشکل ترافیک نجف آباد دانست و اظهار داشت:« در کنار لزوم به روز رسانی قوانین شهرداری ها و استفاده مناسب از ساختمان تبلیغات اسلامی واقع در منطقه چهار که نزدیک به ۲۰ سال از راکد ماندن آن می گذرد، در مورد مینی بوس های خطی بین نجف آباد و یزدانشهر که جمعیتی در حدود هشتاد هزار نفر را پوشش می دهد با وجود حمایت های شهرداری و شورای شهر به دلیل ورود پیدا نکردن وزارت کشور جهت به روز رسانی ناوگان موجود،مردم با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.»

تاکید یوسفی نژاد بر توجه ویژه مسئولان به موضوع اشتغال جوانان تحصیلکرده شهر و پرهیز راهنمائی و رانندگی از استقرار در نقاط کور به منظور جریمه شهروندان، بیان اهمیت تکرار منظم چنین جلساتی به منظور حل بخش زیادی از معضلات شهری موجود از سوی اله آبادی و آسیابانی و درخواست اکرامیان برای تشریح مهمترین مولفه های در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه برای مسائل زیست محیطی و اقدامات مجلس در راستای کاهش مهاجرت از مناطق روستائی به شهری دیگر مطالب طرح شده در این نشست را تشکیل میدادند.

گودرزی دیگر عضو شورای شهر هم ضمن انتقاد از نبود متولی خاص به منظور بررسی و حل مشکلات شهرداری ها و تشریح اهمیت استقرار یک دانشگاه دولتی بزرگ در نجف آباد اضافه کرد:« با توجه به وجود پتانسیل های بسیار خوب صنعتی و تولیدی نجف آباد ایجاد یک گمرک سیار همانند آنچه که در کاشان اتفاق افتاده، می تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود در حوزه صنعت شهر را بر طرف کند.»

پس از فتحیان که خواستار توضیح مسئولان حاضر در خصوص میزان بودجه دولتی اختصاص داده شده به نجف آباد با توجه به ارتقاء آن به فرمانداری ویژه شد،پورنمازیان به عنوان آخرین عضو شورای شهر در سخنانی اعلام داشت:« با توجه به مجموعه اقداماتی که پیش از این به منظور اختصاص زمین برای اجرای طرح های هفت گانه در محدوده زمین های واقع در بین جلال آباد و محدوده مورد ادعای عمران فولاد شهر صورت گرفته، به نظر می رسد تنها راه حل موضوع استفاده از امتیاز واگذاری زمین از طرف منابع طبیعی به شمار آید که حل آن نیازمند همت و توجه ویژه تمامی مسئولان مربوطه خواهد بود.»

منبع: ایمنا