برگزاری نخستین همایش ملی جرائم سایبری در نجف آباد
برگزاری نخستین همایش ملی جرائم سایبری در نجف آباد

نخستین همایش ملی جرائم سایبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد آغاز بکار کرد . در این همایش حدود ۷۵۰ تن از متخصصان رایانه راهکارهای لازم در زمینه شناخت و پیشگیری از جرائم اجتماعی در فضای سایبری را بررسی می‌کنند. دبیر علمی این همایش یک روزه در آئین افتتاح آن گفت : از ۱۵۰ مقاله […]

نخستین همایش ملی جرائم سایبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد آغاز بکار کرد .
در این همایش حدود ۷۵۰ تن از متخصصان رایانه راهکارهای لازم در زمینه شناخت و پیشگیری از جرائم اجتماعی در فضای سایبری را بررسی می‌کنند.
دبیر علمی این همایش یک روزه در آئین افتتاح آن گفت : از ۱۵۰ مقاله رسیده به دبیرخانه همایش ۹۰ مقاله پذیرفته شد که از این تعداد ۱۵ مقاله به صورت سخنرانی و ۷۵ مقاله هم به صورت پوستر ارائه می شود.
آقای شکرچی افزود: امنیت شبکه ، شناسایی عناصر سازنده و موثر فضای سایبری بر فرهنگ، جرم شناسی سایبری، ریشه یابی جرایم رایانه ای، ، مبانی فرهنگی جلوگیری از وقوع جرایم رایانه ای ازجمله محورهای همایش ملی جرائم سایبری است.

منبع: واحد مرکزی خبر