برگزاری آزمون مهارتی در نجف آباد
برگزاری آزمون مهارتی در نجف آباد
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نجف آباد: سی و سومین آزمون جامع استاندارد های مهارتی کار و دانش با حضور 73نفر هنر آموز در نجف آباد با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.

برگزاری آزمون مهارتی در نجف آباد

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نجف آباد: سی و سومین آزمون جامع استاندارد های مهارتی کار و دانش با حضور ۷۳نفر هنر آموز در نجف آباد با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان با اشاره به برگزاری این آزمون در ۱۹ دی ماه در پنج نقطه افزود: آموزشگاه کمال الدین بهزاد، برگستان، فرهنگ سازان معاصر، گلبرگ یاس و پویا گرافیک  میزبان آزمون بودند.

سید حسن لوح موسوی از برگزاری مرحله تئوری این آزمون در ۲۶ دی ماه خبر داد و بیان داشت: آزمون های مهارتی شامل، تصویر برداری، موسیقی ساز جهانی و ایرانی، گرافیک رایانه ای، نگارگری، طراحی چهره و عکاسی دیجیتال بود .

رییس ارشاد نجف آباد

سید حسن لوح موسوی

برگزاری آزمون مهارتی در نجف آباد