برگزاری اولین انتخابات اتاق بازرگانی نجف آباد، تیران و کرون
برگزاری اولین انتخابات اتاق بازرگانی نجف آباد، تیران و کرون
سفیران اصفهان: اسماعیل یوسفی مشاور اتاق بازرگانی اصفهان در شهرستان های غرب استان گفت: بیش از ۲۶۰ کارت فعال حقوقی و حقیقی در حوزه انتخابیه واجد شرایط مشارکت در انتخابات بودند که 90 درصد آن ها در انتخابات صبح چهارشنبه 27 دی 1402 شرکت داشتند.

برگزاری اولین انتخابات اتاق بازرگانی نجف آباد، تیران و کرون

سفیران اصفهان: اسماعیل یوسفی مشاور اتاق بازرگانی اصفهان در شهرستان های غرب استان گفت: بیش از ۲۶۰ کارت فعال حقوقی و حقیقی در حوزه انتخابیه واجد شرایط مشارکت در انتخابات بودند که ۹۰ درصد آن ها در انتخابات صبح چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲ شرکت داشتند.

در اولین دوره انتخابات شورای راهبردی دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی نجف آباد، تیران و کرون، افراد زیر انتخاب شدند:

سیدعلی مرتضوی بعنوان نماینده فعالان اقتصادی خارج از شهرکهای صنعتی
علی نصر اصفهانی با ۱۲۲ رأی از شهرک صنعتی منتظریه و کاوه
رضوان جابری نجف آبادی با ۱۲۲ رأی از شهرک صنعتی نجف آباد ۲
یدالله مهرابی کوشکی با ۱۱۲ رأی، نماینده بخش معادن و کشاورزی
احمد احمدی دهقی با ۱۰۸ رأی از شهرک صنعتی دهق
حسن فدایی تهرانی با ۹۷ رأی از شهرستان تیران و کرون
علیرضا بینا با ۹۱ رأی از شهرک صنعتی علویجه

برگزاری اولین انتخابات اتاق بازرگانی نجف آباد، تیران و کرون

برگزاری اولین انتخابات اتاق بازرگانی نجف آباد، تیران و کرون

برگزاری اولین انتخابات اتاق بازرگانی نجف آباد، تیران و کرون