برگزاری اولین همایش داخلی خود مراقبتی دیابت در دانشگاه آزاد نجف آباد
برگزاری اولین همایش داخلی خود مراقبتی دیابت در دانشگاه آزاد نجف آباد

اولین همایش داخلی خود مراقبتی دیابت با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در این دانشگاه برگزار می‌شود. اولین همایش داخلی خود مراقبتی دیابت با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و انجمن خیریه جنان نجف آباد، ۲۴ آذرماه در این دانشگاه برگزار خواهد شد. از […]

اولین همایش داخلی خود مراقبتی دیابت با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در این دانشگاه برگزار می‌شود.

اولین همایش داخلی خود مراقبتی دیابت با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و انجمن خیریه جنان نجف آباد، ۲۴ آذرماه در این دانشگاه برگزار خواهد شد.
از محوهای برگزاری این همایش می‌توان به مواردی از قبیل تغذیه و دیابت، ورزش و دیابت، دیابت و درمان‌های نوین و عوارض دیابت اشاره کرد.
گفتنی است علاقه مندان برای ارسال اصل مقاله و ثبت نام نهایی در این همایش تا روز ۱۷ آذرماه فرصت خواهند داشت.