برگزاری اولین کارگاه ساخت قلب مصنوعی در نجف آباد
برگزاری اولین کارگاه ساخت قلب مصنوعی در نجف آباد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در راستای آشناسازی دانشجویان این واحد با نحوه ی طراحی و ساخت اندام و ارگان های مصنوعی بدن و به خصوص قلب مصنوعی، کارگاه آموزشی یک روزه طراحی و ساخت قلب مصنوعی خارجی توسط انجمن علمی مکانیک برگزار شد. عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی […]

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در راستای آشناسازی دانشجویان این واحد با نحوه ی طراحی و ساخت اندام و ارگان های مصنوعی بدن و به خصوص قلب مصنوعی، کارگاه آموزشی یک روزه طراحی و ساخت قلب مصنوعی خارجی توسط انجمن علمی مکانیک برگزار شد.

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی و مدرس کارگاه در گفتگوی اختصاصی با واحد اطلاع رسانی گفت: امروزه و با پیشرفت روزافزون دانش بشری در عرصه های گوناگون علمی و تحقیقاتی نقش آموزش بسیار تعیین کننده است. به گونه ای که افزایش سطح معلومات و دانش و آگاهی های پژوهشگران و محققان و استفاده از روش های روزآمد و کاربردی با پیشرفت هر جامعه ای رابطه مستقیم دارد. به همین منظور دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به عنوان یک مرجع بزرگ نشر علم در ایران با هدف ترویج و گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در کشور اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی طراحی و ساخت قلب مصنوعی نموده است.

دکتر سید علی موسوی اظهار داشت : امروزه با پیشرفت تکنولوژی امکان ساخت ارگان های مصنوعی بدن و استفاده از آنها در بدن بیماران نیازمند مهیا شده است. بیش از ۵۰ هزار بیمار در سراسر جهان در انتظار عمل پیوند قلب قرار دارند، اما سالانه تنها ۵۰۰۰ عمل انجام می‌شود که با توجه به امکانات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد امید داریم در آینده ی نزدیک شاهد ساخت قبل مصنوعی قابل پیوند توسط دانشجویان این واحد باشیم.

امید ملک احمدی از اعضای انجمن علمی مکانیک و از برگزارکنندگان این کارگاه افزود : این کارگاه در پنج بخش “آناتومی قلب” ، “تاریخچه ی ساخت قلب مصنوعی و انواع آن” ، “نحوه ی عملکرد دریچه ها و مکانیزم های قلب مصنوعی” ، “طراحی مکانیکی و سیستم کنترل قلب مصنوعی” و “ساخت قلب مصنوعی خارجی” برگزار شد. همچنین در آینده ی نزدیک ، برگزاری کارگاه های آموزشی مشابه با رویکرد طراحی و ساخت اندام های مصنوعی همچون پا و دست مصنوعی در دستور کار این انجمن قرار دارد.