برگزاری جشن تکلیف برای سه هزار دانش آموز در نجف آباد+فیلم
برگزاری جشن تکلیف برای سه هزار دانش آموز در نجف آباد+فیلم
صدا و سیما: در پنج مرحله، برای بیش از سه هزار دانش آموزِ دخترِ مقطعِ سوم ابتدایی در نجف آباد جشن تکلیف برگزار شد.

برگزاری جشن تکلیف برای سه هزار دانش آموز در نجف آباد+فیلم

صدا و سیما: در پنج مرحله، برای بیش از سه هزار دانش آموزِ دخترِ مقطعِ سوم ابتدایی در نجف آباد جشن تکلیف برگزار شد.

ناصر چاوشی، معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد گفت: در این جشن، لزوم رعایت حجاب، خواندن نماز و روزه گرفتن به دانش آموزان آموزش داده شد.

جشن تکلیف

جشن تکلیف

 

برگزاری جشن تکلیف برای سه هزار دانش آموز در نجف آباد+فیلم