برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون های سه گانه شورای نجف آباد
برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون های سه گانه شورای نجف آباد

رئیس شورای شهر نجف آباد گفت: به منظور ساماندهی فعالیت ها و برنامه ریزی های شورای اسلامی شهر نجف آباد کمیسیون های توسعه و عمران،فرهنگی،اجتماعی و زیست شهری در کنار کمیسیون حقوقی وبرنامه و بودجه هر هفته جلسات خود را برگزار می کنند. مجید پزشکی رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد در گفت و گو […]

رئیس شورای شهر نجف آباد گفت: به منظور ساماندهی فعالیت ها و برنامه ریزی های شورای اسلامی شهر نجف آباد کمیسیون های توسعه و عمران،فرهنگی،اجتماعی و زیست شهری در کنار کمیسیون حقوقی وبرنامه و بودجه هر هفته جلسات خود را برگزار می کنند.

مجید پزشکی رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد:« جلسات کمیسیون توسعه و عمران با حضور رئیس شورا،مهدی فتحیان،جواد حجتی،محسن پور نمازیان،حسن یوسفی نژاد،قربانعلی مومنی و مرتضی حاجی صادقیان یکشنبه هر هفته از ساعت ۱۶ الی ۱۷ برگزار می شود.»
پزشکی در ادامه سخنان خود با اشاره به برپایی جلسات کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و زیست شهری شورای شهر در ساعت هشت تا ۱۰ روزهای دوشنبه ادامه داد:« در این کمیسیون نیز محمد حسن آسیابانی، حجت الاسلام حقیقی،ناصر اکرامیان،شهرام اله آبادی،قربانعلی مومنی،حسن یوسفی نژاد و سوسن خسروی عضو هستند.»
در کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه شهرداری نجف آباد نیز که دوشنبه هر هفته از ساعت ۱۵ الی شانزده تشکیل جلسه میدهند مجید پزشکی،مرتضی حاجی صادقیان،مجتبی گودرزی،ناصر اکرامیان،جواد حجتی،حسن یوسفی نژاد،شهرام اله آبادی،محمد حسن آسیابانی،مهدی فتحیان و قربانعلی مومنی حضور دارند.