برگزاری عروسی مختلط در شب شهادت حضرت زهرا
برگزاری عروسی مختلط در شب شهادت حضرت زهرا
گلدشت نیوز: یک تالار پذیرایی  در جنوب گلدشت که در شب شهادت حضرت فاطمه (س)، اقدام به برگزاری مهمانی مختلط، همراه با مصرف مواد مخدر (گل) و مشروبات الکلی کرده بود، با دستور قضایی توسط پلیس نظارت بر اماکن شهرستان نجف آباد پلمب شد.

برگزاری عروسی مختلط در شب شهادت حضرت زهرا

گلدشت نیوز: یک تالار پذیرایی  در جنوب گلدشت که در شب شهادت حضرت فاطمه (س)، اقدام به برگزاری مهمانی مختلط، همراه با مصرف مواد مخدر (گل) و مشروبات الکلی کرده بود، با دستور قضایی توسط پلیس نظارت بر اماکن شهرستان نجف آباد پلمب شد.

مدیر تالار و چهارنفر دیگر دستگیر و روانه زندان شده اند.

تالار برگزار کننده عروسی در شب شهادت حضرت زهرا

تالار برگزار کننده عروسی در شب شهادت حضرت زهرا

برگزاری عروسی مختلط در شب شهادت حضرت زهرا