برگزاری مراسم سومین روز درگذشت افق نجف آباد
برگزاری مراسم سومین روز درگذشت افق نجف آباد

عصر امروز از ساعت چهار تا شش عصر مسجد الرسول میزبان مراسم سومین روز درگذشت مرحوم مهدی قاسمی یکی از معلولان فعال نجف آباد در زمینه های هنری،شعر و اشتغال زایی خواهد بود که تخلص ” افق” را در موضوع شعر برای خود انتخاب کرده بود. مراسم هفتمین روز این فعال اجتماعی که بسیاری او […]

عصر امروز از ساعت چهار تا شش عصر مسجد الرسول میزبان مراسم سومین روز درگذشت مرحوم مهدی قاسمی یکی از معلولان فعال نجف آباد در زمینه های هنری،شعر و اشتغال زایی خواهد بود که تخلص ” افق” را در موضوع شعر برای خود انتخاب کرده بود.

مراسم هفتمین روز این فعال اجتماعی که بسیاری او را کم نظیر در عرصه های هنری، فرهنگی و اشتغال زایی ویژه معلولان می دانند، در طول عمر نزدیک به ۴۵ ساله خود آثار ارزشمند زیادی را از خود بر جای گذاشته است.

هفتمین روز درگذشت این هنرمند نیز یک شنبه هفته آینده ( هجدهم مرداد) ماه از ساعت چهار تا شش عصر در مسجد الرسول برگزار خواهد شد.