برگزاری مسابقات کشتی و آمادگی جسمانی سپاه در نجف آباد+فیلم
برگزاری مسابقات کشتی و آمادگی جسمانی سپاه در نجف آباد+فیلم
 صدا و سیما: سردار سرتیپ دوم پاسدار مصطفی محمدی فرمانده لشکر 8 زرهی نجف اشرف گفت: در قالب مسابقات کشتی و آمادگی جسمانی نیروی زمینی سپاه، 170 کشتی گیر در قالب 24 تیم در 10 وزن و 160 ورزشکار در بخش آمادگی جسمانی درقالب 29 تیم در 8 آیتم (بخش) به میزبانی فضاهای ورزشی دانشگاه تربیت معلم شهید آیت نجف آباد، با یکدیگر رقابت کردند.

برگزاری مسابقات کشتی و آمادگی جسمانی سپاه در نجف آباد+فیلم

 صدا و سیما: سردار سرتیپ دوم پاسدار مصطفی محمدی فرمانده لشکر ۸ زرهی نجف اشرف گفت: در قالب مسابقات کشتی و آمادگی جسمانی نیروی زمینی سپاه، ۱۷۰ کشتی گیر در قالب ۲۴ تیم در ۱۰ وزن و ۱۶۰ ورزشکار در بخش آمادگی جسمانی درقالب ۲۹ تیم در ۸ آیتم (بخش) به میزبانی فضاهای ورزشی دانشگاه تربیت معلم شهید آیت نجف آباد، با یکدیگر رقابت کردند.

نفرات برتر به مسابقات ستاد کل سپاه و نیرو‌های مسلح اعزام می‌شوند.

برگزاری مسابقات کشتی و آمادگی جسمانی سپاه در نجف آباد

برگزاری مسابقات کشتی و آمادگی جسمانی سپاه در نجف آباد

 

 

برگزاری مسابقات کشتی و آمادگی جسمانی سپاه در نجف آباد+فیلم