برگزاری مسالمت آمیز  اعتراض ها در نجف آباد/ میانداری زنان ثروتمند
برگزاری مسالمت آمیز  اعتراض ها در نجف آباد/ میانداری زنان ثروتمند
امشب هماهنگ با بسیاری از نقاط کشور، نجف آباد نیز شاهد تجمع ها و اعتراض هایی به تصمیم اخیر دولت در گرانی بنزین بود که مهم ترین شان را باید مربوط به باغ ملی (میدان حضرت امام) و یزدانشهر دانست.

برگزاری مسالمت آمیز اعتراض ها در نجف آباد

امشب هماهنگ با بسیاری از نقاط کشور، نجف آباد نیز شاهد تجمع ها و اعتراض هایی به تصمیم اخیر دولت در گرانی بنزین بود که مهم ترین شان را باید مربوط به باغ ملی (میدان حضرت امام) و یزدانشهر دانست. چندین ورودی اصلی نجف آباد هم شاهد راه بندان و برخی تجمع ها بود.

در نجف آباد، هسته زنانه مدیریت کننده تجمع تلاش زیادی داشت که کار به آشوب و بلوا نرسد و چند زنی که از صبح در این جمع حضور داشتند، مرتب با بلندگوی دستی اعلام می کردند که قصد تخریب اموال عمومی را ندارند. البته کسانی که این کار را می کردند را هم محکوم نکرده و اعتقاد داشتند که هر کس روشی برای بیان اعتراضش دارد.

میدان داران اصلی این تجمع حداکثر پانصد نفره، مرتب از احتمال دستگیری شان می گفتند و بر ادامه راه شان توسط دیگران تاکید داشتند. در مقاطعی به شایعات فضای مجازی دامن زدند و حتی به کشته شدگان یزدانشهر ادای احترام کردند.

این در حالی بود که طبق اخبار موثق، در یزدانشهر نیز بیشتر حالت راه بندان ایجاد شده بود و یکی از شاهدان گفت:در یک مورد  عده ای قصد آتش زدن یکی از پمپ های بنزین را داشتند که نیروهای نظامی و انتظامی مانع شان شدند. البته یکی از شخصیت های شناخته شده شهر از آتش زدن پمپ بنزین حدفاصل سه راهی یزدانشهر و پلیس راه خبر داده که هنوز تصاویر و فیلم های آن به دست ما نرسیده است.

صحنه گردان های تجمع باغملی که سرما، خستگی و واکنش سرد حاضرین در میدان مرکزی شهر حسابی مستاصل شان کرده بود، به هر دری زدند که جمعیت را آبرومندانه ترک کنند. اول از همه سراغ شعارهای عوام پسند رفتند. گاهی از لزوم تغییر قانون اساسی و برگزاری همه پرسی گفتند و در مقطعی از اهمیت برجام و محکومیت ایران در حمایت از نهضت های مقاومت در منطقه.

در سلامت انتخابات تشکیک کرده و نمایندگان مجلس را متقلب و بی سواد خطاب کردند. برای شادی روی رضا خان پهلوی دعا کرده و از جذابیت سرود حماسی و تاریخی «یار دبستانی» نیز استفاده کردند. در چند مقطع آموزش هایی برای مقابله با گازهای اشک آور دادند و به شایعه تعطیلی مدارس در روز یکشنبه دامن زدند.

دیگر نکته قابل توجه در مورد زنانی که میان دار اعتراض های نجف آباد شده بودند، جایگاه اجتماعی شان است. یکی شان خودش گفت که خانه سیصد متری دارد و حقوق و ماشین اش به جا است و مشکل مالی ندارد و فقط به خاطر مردم به میدان آمده. یکی دیگرشان هم که جزء طبقه متوسط به بالا محسوب می شود، در سال های اخیر تلاش زیادی کرده بود به واسطه مدیریت در سنگبری شوهرش، در میان تشکل های صنعتی و تولیدی شهرستان نفوذ پیدا کند ولی گویا مواضع عجیب و غریبش، چنین اجازه ای به او نداده و نمایندگان صنعت شهرستان به نوعی عذرش را خواسته بودند.

با وجود تلاش های ظاهری صحنه گردان های این تجمع برای حفظ آرامش مردم، در مقطعی انفجار چند ترقه جمعیت را متفرق کرد. یکی از ترقه ها به شیشه مینی بوس نیروی انتظامی در کنار کیوسک این مجموعه  اصابت کرد و چند تای دیگر هم تصویر مقام معظم رهبری بر دیوار مسجد جامع را هدف گرفت که متاسفانه یکی به هدف نشست.

خاله زنک های این تجمع بعد از این ترقه بازی ها، انگشت اتهام شان را به سمت نیروهای امنیتی و بسیج گرفتند و مدعی شدند آن ها تلاش دارند وجهه معترضان را خراب کنند.

این تجمع در نهایت حوالی ۹ و ۳۰ دقیقه شب پایان یافت و با جریان یافتن حرکت خودروها در میدان حضرت امام، شرکت کنندگان به تدریج پراکنده شدند.

به هر حال کسی نمی تواند حق اعتراض مردم به بی تدبیری دولت و مجلس در گرانی اخیر بنزین را انکار کند و به نظر می رسد بسیاری از مردم چشم به راه تصمیم های روزهای آینده مسئولان هستند. تصمیم هایی که می تواند تا حدودی وضعیت را آرام کند.

واقعیت این است که سوء مدیریت ها، فشار اقتصادی سنگینی به مردم وارد کرده و اقشار مختلف به معنای واقعی کلمه در حال خرد شدن زیر فشار تورم و رکود بی سابقه هستند و گرانی یک شبه و بدون برنامه ریزی بنزین، می تواند فشار بر طبقات پایین و ضعیف را بیش از گذشته افزایش دهد.

اعتراض شبانه در نجف آباد

اعتراض شبانه در نجف آباد

نجف آباد نیوز

اینستاگرام