برگزاری کلاس آموزش رقص در نجف آباد+تصویر
برگزاری کلاس آموزش رقص در نجف آباد+تصویر
وقتی برای اولین بار یکی از مخاطبان گزارش داد که در فلان خیابان نجف آباد، کلاس رقص برگزار می شود، باورمان نشد ولی با بررسی های جامعی که انجام دادیم، مشخص شد که این موضوع واقعیت دارد.

برگزاری کلاس آموزش رقص در نجف آباد+تصویر

وقتی برای اولین بار یکی از مخاطبان گزارش داد که در فلان خیابان نجف آباد، کلاس رقص برگزار می شود، باورمان نشد ولی با بررسی های جامعی که انجام دادیم، مشخص شد که این موضوع واقعیت دارد.

بدتر از بعد فرهنگی این ناهنجاری، تداوم برگزاری این کلاس ها در شرایط بهداشتی کنونی است. تنها تمهید بهداشتی برگزار کنندگان این کلاس های شلوغ، توصیه به شرکت کنندگان برای استفاده از ماسک است.

سوال اصلی این است که در شرایطی که مغازه و مسجد و مدرسه و آموزش های فرهنگی و هنری تعطیل شده اند، چرا و چگونه یک عده در داخل منزلی مسکونی، کلاس های رقص برگزار می کنند؟

کانال آموزش رقص در نجف آباد

کانال آموزش رقص در نجف آباد

برگزاری کلاس آموزش رقص در نجف آباد+تصویر